Daardoor zullen de Verenigde Staten tot 1 november 2003 geen belasting heffen over toegang tot internet en over producten die via internet zijn gekocht. Met het besluit verlengt het Huis een moratorium op internetbelastingen dat drie jaar geleden in werking trad en komende zondag afloopt. De volksvertegenwoordigers voerden de moeilijkheden bij belastingheffing op internetdiensten en -producten aan als voornaamste reden voor hun besluit om internetbedrijven voorlopig te ontzien bij het heffen van belasting. De beslissing van het Huis van Afgevaardigden sluit bovendien goed aan bij het beleid van de regering-Bush die de economie van de Verenigde Staten door middel van belastingverlagingen probeert te stimuleren.

Haken en ogen

Er zitten veel haken en ogen aan belastingheffing op producten die via internet worden verkocht. Zo kan een Amerikaanse staat alleen belasting innen bij een bedrijf dat zich fysiek op zijn grondgebied bevindt. Op dit moment hebben 45 van de 50 Amerikaanse staten een belasting op verkochte producten en diensten (vergelijkbaar met de BTW in Nederland). Lokale bestuurders vrezen dat de groei van e-commerce zal leiden tot gederfde inkomsten voor die staten. Ook traditionele winkels klagen over het ontbreken van internetbelasting. Zij beschouwen dat als concurrentievervalsing.