Het systeem is in nauwe samenwerking met IBM ontwikkeld. Doel is om digitale publicaties op te slaan, te beheren en voor lange termijn beschikbaar te houden. Het E-depot is in de Koninklijke Bibliotheek (KB) te Den Haag toegankelijk voor publiek en media. In 1994 besloot de KB dat duurzame opslag en beschikbaarstelling van elektronische publicaties hoort bij de taak van de nationale bibliotheek van Nederland. In de bibliotheek worden al alle papieren publicaties bewaard. "Digitale archivering is een logische uitbreiding van de rol die wij altijd speelden en zullen blijven spelen op het gebied van gedrukt materiaal", zo meent KB-directeur Wim van Drimmelen. Uiteindelijk ontving IBM in 2000 de opdracht om een systeem te ontwikkelen dat grootschalige en duurzame opslag van elektronisch materiaal mogelijk maakt en waarbij de toegankelijkheidgewaarborgd is. Hiermee moet worden voorkomen dat informatie niet meer kan worden ingezien. Dit overkwam bijvoorbeeld het Engelse Domesday Project. De daarin opgeslagen informatie was zestien jaar niet toegankelijk omdat er geen hardware was om de opslagmedia te lezen.

Honderd jaar toegang

Met de oplevering van het E-depot is de KB wereldwijd de eerste organisatie met een geavanceerd systeem dat de mogelijkheid biedt elektronische informatie voor ten minste honderd jaar toegankelijk te houden, zo stelt de bibliotheek. Verder sloot de KB onlangs een samenwerkingsovereenkomst met Elsevier Science. Hierin is vastgelegd dat het E-depot van de KB als archief zal dienen voor alle ruim 1700 digitale tijdschriften van Elsevier Science. De KB en IBM zullen verder onderzoek blijven doen naar digitale duurzaamheid. Het E-depot zal dekomende jaren zowel technisch als functioneel verder ontwikkeld worden.