Uit een rapport van de Business Software Association (BSA) en de Software Publishers Association (SPA) blijkt dat er vorig jaar wereldwijd 574 miljoen nieuwe (zakelijke) applicaties zijn geïnstalleerd op computers. Daarvan waren er 228 miljoen illegaal – vier op de tien exemplaren. Het rapport noteert een lichte stijging – 2 miljoen meer kopietjes dan in 1996. Volgens de Software Publishers Association is de softwarepiraterij weer aan het stijgen na een opmerkelijke daling van zestien procent in de periode 1995 – 1996. De SPA schrijft die dip toe aan de dalende prijzen van software destijds. Een woordvoerder van de SPA zegt dat de prijzen voor computerprogramma's vorig jaar niet zijn gestegen, maar dat de producenten toch meer geld zag verdwijnen in de zakken van de piraten. De reden: meer mensen maken een illegale kopie van software die ze willen hebben. Van het 11,4 miljard dollar aan gemiste omzet nemen de Verenigde Staten, Azië en west-Europa het grootste deel – 84 procent – voor hun rekening. Een hoog aantal illegale programma's in een land hoeft niet per se te leiden tot een groot omzetverlies voor de producent. Piraterij in de Verenigde Staten bijvoorbeeld, waar 43 procent van de zakelijke software wordt verkocht, doet de makers van programma's veel meer pijn. De illegale verkoop van software is het hoogst in het voormalige Oostblok, waar gemiddeld 77 procent van alle geïnstalleerde software wordt gebruikt zonder licentie. Bulgarije spant de kroon met 93 procent, gevolgd door het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS: een verzameling voormalige Sovjet-republieken) met 92 procent en Rusland met 89 procent. In Europa daalde het aantal illegale versies met vier procent ten opzichte van 1996: van alle software draait in deze regio 39 procent zonder licentie. Van de Europese staten is Griekenland het driftigst in het kopieëren: daar ligt het aantal piratenversies op 73 procent. Het zwaarste verlies leed de software-industrie echter in Duitsland, waar 509 miljoen dollar werd misgelopen. Het onderzoek voor de SPA en BSA werd uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau IPR, dat de verkoop- en marktcijfers bekeek in 82 landen in zes grote regio's. Daarbij ging IPR uit van 26 zakelijke toepassingen als tekstverwerkers, databases en spreadsheets.