De folder van Creative Commons, Open Office en Holland Open is een reactie op de publicatie Piraterij op de werkplek van Stichting Brein begin dit jaar. Daarin betoogde deze belangenorganisatie van de industrie dat kopiëren verboden is. Daarbij werd voorbij gegaan aan het feit dat dat niet geldt voor open-sourcesoftware.

Nadat destijds geen gevolg werd gegeven aan het verzoek om de Brein-folder aan te passen, slaat de community nu terug met de publicatie (pdf) 'Het gemak van de kopie; hoe kopieer ik software, films en CD's'.

Daarin kunnen we lezen: "Zoals de meeste mensen wel weten is kopiëren en downloaden van muziek en films voor eigen gebruik toegestaan. Veel gebruikers denken dat het daarbij moet blijven. Maar ook het verspreiden van muziek, films en software, of het maken en verkopen, ruilen of weggeven van kopieën is heel vaak toegestaan door de auteurs."

Als belangrijkste voordelen van open software en content worden genoemd: grotere veiligheid, geen virussen en spyware zoals op het Windows-platform, en de prijs. Tenslotte worden een aantal handvatten en een beleidsreglement gegeven voor bedrijven die met open source aan de slag willen.

Ongenuanceerd

Hoewel deze folder met een knipoog is geschreven, zegt Valentijn Sessink van Open Office weldegelijk schade te ondervinden van de acties van Brein: "Brein is een belangenbehartiger. Ik snap best dat er folders komen met de boodschap 'kopiëren is verboden'. Maar het is gewoon niet waar. Ik krijg vragen van mensen die naar licenties vragen. Dat komt omdat dat het enige geluid is dat men te horen krijgt."

Paul Keller, de co-projectleider van Creative Commons Nederland, sluit zich aan bij de woorden van Sessink. "Onze missie is om mensen te laten zien dat ze internet kunnen gebruiken om iets te publiceren. De Brein-folder suggereert dat downloaden niet mag. Dat staat loodrecht op onze boodschap. Wij willen dat graag rechtzetten."

Jo Lahaye tenslotte, de voorzitter van Holland Open, noemt de folder van Brein ongenunanceerd. "Als je dit soort acties wilt ondernemen, dan moet je heel precies zijn. En dat zijn ze niet."