De twee politici willen een scheiding tussen de infrastructuur en de diensten. Van Dam en Hessels stellen dat er geen verschil meer is tussen het telefoon- en het kabelnetwerk, ten aanzien van mogelijkheden en technologie. Een vrije toegang tot die netwerken komt de innovatie van ict in Nederland ten goede, zo stellen zij. Zij willen daarom een aanpassing in de Telecommunicatiewet waarin 'een verplichte, open, non-discriminatoire toegang tot netwerken voor dienstenaanbieders is opgenomen'.

De politici stellen in een motie dat in de telecomsector er in toenemende mate sprake is van 'strategie├źn gericht op verticale integratie van netwerk en diensten'. De huidige telecommunicatie- en mededingingswetgeving bieden volgens hen onvoldoende ruimte om 'concurrentiebelemmeringen tegen te gaan'. Van Dam en Hessels willen daarom een strikte scheiding tussen netwerk en diensten en daarom een verbod op de koppelverkoop.