Ryu heeft een aanklacht ingediend tegen Intel vanwege de manier waarop de (voornamelijk) Indiase werknemers met elkaar en niet-Indiase mensen omgaan. Tijdens de sollicitatieprocedure werd er al niet onder stoelen of banken geschoven dat Ryu beter niet aangenomen kon worden omdat hij een Koreaanse getrouwde man met kind is. " Het zou makkelijker zijn om een jongere ongetrouwde Indiase man aan te nemen."

Ryu werd toch aangenomen, maar de sfeer op de werkvloer was slecht. "De demografie op de werkvloer en het management bestaat grotendeels uit Indiase werknemers of mensen van Indiase of Zuid-Aziatische afkomst," zo staat in de aanklacht.

Een manager in zijn team, van Indiase afkomst, was openlijk voorstander van het aannemen en promoveren van werknemers uit India, waarbij hij verklaarde dat 'Indiërs harde werkers zijn en harder werken dan andere mensen'. Deze manager moedigde ook een supervisor aan om alleen Indiase werknemers in dienst te nemen.

Ook toen er gezocht werd naar een nieuwe manager voor het integratie team werd er gediscrimineerd. Ryu managede het team al 18 maanden lang, maar de functie werd uiteindelijk gegeven aan een Indiase system debugger zonder management- en systeemintegratie-ervaring.

Vrije dagen

De discriminatie uitte zich niet alleen bij vervelende opmerkingen en het aannemen van Indiërs. Ook bij het regelen van vakanties of vrij vragen werden Indiase collega's voorgetrokken. "De meeste werknemers die niet Indiaas of Zuid-Aziatisch zijn, krijgen slechts twee tot drie weken vakantie of verlof per jaar. Maar werknemers die oorspronkelijk uit India of van Indiase afkomst zijn, krijgen meestal extra verlof en soms wel vijf of zes weken verlof per jaar," staat te lezen in de aanklacht.

Intel wil niet ingaan op lopende zaken, maar Patricia Oliverio-Lauderdale, woordvoerster van het bedrijf, zei dat een divers personeelsbestand en een inclusieve cultuur de sleutel zijn tot de vooruitgang van het bedrijf. "Wij geloven dat diverse teams met verschillende perspectieven, ervaringen en ideeën creatiever en innovatiever zijn, wat resulteert in een omgeving van samenwerking en ondersteuning".