Dit blijkt uit onderzoek van de Economist Intelligence Unit (EIU) in opdracht van Nortel Networks. Meer dan de helft van de ondervraagde bedrijven (57 procent) ziet de kosten voor de aanschaf en implementatie als een belangrijke drempel. Iets minder dan de helft (49 procent) maakt zich zorgen over de beveiliging van draadloze technologieën. Nog eens 44 procent zegt op te zien tegen het integreren van de mobiele netwerken in de bestaande infrastructuur. Momenteel heeft 41 procent van de respondenten één of meerdere mobiele toepassingen in gebruik. 38 Procent onderzoekt de mogelijkheden en 3 procent is bezig met de implementatie hiervan. Bij 18 procent van de ondervraagde managers staat het onderwerp niet op de agenda. Van de bedrijven die al wel met mobiele applicaties werken, beschikt driekwart over een wlan, 52 procent over pda's, 40 procent over mobiele telefoons of smartphones met gprs. Iets meer dan een kwart van deze bedrijven gebruikt Bluetooth.