KPN heeft een kort geding tegen de Staat gewonnen. De overheid moet de toewijzing aan Tele2 van een aanbesteding voor maximaal 120 miljoen intrekken. Een nieuwe wending in de telecomsoap over de aanbesteding van vaste telefonie voor overheden, onderdeel van het grote telecomproject OT2010.

In eerste instantie werd dit megacontract gegund aan KPN. Maar Tele2 klaagde over vals spel van de voormalige monopolist. De afdeling van KPN die inschreef op de tender had namelijk bij het eigen wholesale-netwerkbedrijf een korting bedongen. Echter, KPN is verplicht om dan dezelfde kortingen aan concurrenten aan te bieden. Het hield de korting niettemin drie dagen stil tot één uur voor de deadline van de inschrijvingstermijn van de aanbesteding. Daardoor konden rivalen onmogelijk meer de lagere tarieven in hun voorstel verwerken en kreeg KPN op basis van prijs het contract toegewezen.

Onduidelijke spelregels

Telecomwaakhond OPTA oordeelde dat KPN hiermee het discriminatieverbod overtrad en daarom diskwalificeerde de Staat KPN en gunde Tele2 de opdracht. Maar KPN accepteerde op zijn beurt deze gang van zaken niet en begon twee rechtszaken. Eén bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CbB) tegen het besluit van de OPTA en een kort geding tegen de Staat om de gedwongen uitsluiting bij OT2010 aan te vechten.

Het geding heeft KPN nu gewonnen, omdat in het aanbestedingsdocument niet duidelijk is gesteld wat partijen allemaal wel en niet mogen. De Staat heeft dus naderhand pas die regels duidelijk gemaakt. “In feite hanteert de Staat een nieuwe - niet (vooraf) kenbare - uitsluitingsgrond, waartegen het aanbestedingsrecht zich verzet,” vindt de rechtbank. KPN is’ verheugd’ over de uitspraak van de rechter.

Ingewikkelde patstelling

Hierdoor is een ingewikkelde patstelling ontstaan. De rechter gaat namelijk niet in op de eis van KPN om het contract aan het concern toe te wijzen, omdat het besluit van de OPTA dat KPN vals speelde vooralsnog staat. Nu is de Staat aan zet. Die kan een nieuwe aanbesteding uitschrijven, open voor iedereen, of gaan onderhandelen met de drie aanbieders die eerder hebben ingeschreven, te weten BT, Tele2 en KPN.

Maar ook dan zijn er geen garanties dat het goed gaat. Want er loopt nog de andere procedure van KPN tegen OPTA. Stel dat het CbB het OPTA-besluit vernietigd, dan wordt KPN geheel vrijgesproken van vals spel en zou de operator het recht hebben op het contract. In een eerdere, voorlopige uitspraak, werd al duidelijk dat het CbB ernaar neigt het oordeel van de OPTA te volgen. De officiële einduitspraak kan nog maanden op zich laten wachten.

De Staat moet zich daarom eerst beraden op een nieuwe strategie, laat een woordvoerder van OT2010 weten. Waarschijnlijk neemt de Staat volgende week een beslissing over een uitweg uit dit juridische telecomdoolhof.