De NoodCommunicatieVoorziening (NCV) vervangt het Nationale Noodnet dat sinds 1991 gebruikt wordt, maar alleen telefoon en fax ondersteunt. Het communicatienetwerk zorgt voor verbindingen als reguliere mobiele en vaste netwerken uitvallen.

Het netwerk is onder meer bedoeld voor overheden, politie, ziekenhuizen, maar ook voor nutsbedrijven en ov-bedrijven. Die organisties kunnen met het nieuwe netwerk tijdens een ramp of een crisis telefoneren, faxen, e-mailen, data uitwisselen of videovergaderen. Het huidige noodnet heeft 5500 aansluitingen.

Geen aparte toestellen meer

Voor het oude noodnet uit 1991 waren aparte telefoon- en faxtoestellen aanwezig bij de organisaties met een aansluiting. Bij het nieuwe netwerk kunnen aangesloten organisaties via gewone telefoons, faxen en computers toegang te krijgen.

KPN levert het netwerk. De overheid heeft hiervoor een meerjarige raamovereenkomst getekend van ruim 6,5 miljoen euro per jaar. KPN beheerde ook al het oude noodnet. Tijdens een rampenoefening in 1999 uit angst voor de milleniumbug bleek het noodnet overigens niet overal naar behoren te werken.