Telco's KPN en Vodafone starten na de zomer een samenwerking waarin wordt gekeken of er in de toekomst mobiele zendmasten en andere netwerkfaciliteiten kunnen worden gedeeld. Vanaf september bekijken de twee bedrijven een aantal maanden lang of er gezamenlijk een betere dekking kan worden gerealiseerd. De mobiele zendmasten zouden ook ingezet kunnen worden bij storingen.

Voorlopig geen antennes gedeeld

Bij de pilot zullen er op meer plekken in Nederland mobiele netwerkpunten worden gedeeld. In eerste instantie gaat het daarbij om het delen van ondersteunende faciliteiten zoals koeling, stroomvoorziening en transmissie. Voorlopig zullen er nog geen antennes worden gedeeld, zo valt te lezen in het persbericht dat KPN en Vodafone vrijdagochtend uitbrachten.

De samenwerking tussen de twee grootste telecombedrijven van ons land komt vlak na onderlinge gesprekken onder leiding van minister Verhagen. Naar aanleiding van de langdurige landelijke storing in april bij Vodafone, veroorzaakt door een brand in een middelgrote Rotterdamse centrale, is er overleg geweest om storingen en de gevolgen voor consumenten en bedrijven daarvan in de toekomst te voorkomen. Overigens zat daarbij ook T-Mobile aan tafel.

Nationale roaming verder uitgewerkt

In een brief aan de Tweede Kamer laat minister Verhagen weten dat de drie telco's medio mei een brief aan het Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie hebben gestuurd met de eerste voorstellen. Daarin lieten zij weten bereid te zijn om elkaars netwerken onderling beschikbaar te stellen bij grote storingen.

Maar, zo lieten Vodafone, KPN en T-Mobile destijds al weten, deze 'nationale roaming' is complex. Enkele knelpunten bij landelijke samenwerking zijn bijvoorbeeld overbelasting, kosten en privacy. Daarover is de afgelopen periode verder gesproken.

“Ik heb bij de operators erop aangedrongen de ideeen uit te werken in concrete voorstellen en daartoe hebben ze zich bereid verklaard", schrijft Verhagen donderdag aan de Tweede Kamer, dat een dag terug was gekomen uit reces in verband met de Spaanse miljardenlening.

Afhankelijkheid van netwerken groeit

De timing van deze brief en de aangekondigde samenwerking geven aan dat snelheid geboden is. Zowel de telecombedrijven als de overheid beseffen dat niet alleen consumenten, maar met name bedrijven en dus de economie in alsmaar grotere mate afhankelijk is van een soepel draaiend netwerk. Bekend is dat ook de overheid tot Vodafones grootste klant behoort en ook hard geraakt werd bij de storing in april.

De pilot van KPN en Vodafone om mobiele zendmasten te gaan delen wordt aan het einde van het jaar geëvalueerd. In overleg met de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en het Agentschap Telecom wordt dan gekeken wat de opties zijn om verder samen te werken.