Dat bevestigen woordvoerders van KPN en XS4All tegenover Webwereld. Gisteren schreef de Minister van Justitie in een uitgebreide brief over cybercrime aan de Tweede kamer dat 'binnenkort meer providers er toe zullen overgaan kinderporno te blokkeren op basis van een zwarte lijst van het Korps landelijke politiediensten (KLPD)'.

Interventie van Justitie

Over het kinderpornofilter wordt al tijden gesteggeld. Een aantal providers, waaronder KPN en XS4All, stelden principiële randvoorwaarden aan het filter en de onderhandelingen hierover met het KLPD slepen zich al ruim een jaar voort. UPC filtert al wel.

De Tweede Kamer maande de partijen tot actie met de dreiging van wetgeving die isp's zou verplichten het filter te gebruiken. Minister Hirsch Ballin hield die boot nog even af zodat het KLPD en de providers verder konden overleggen.

"Toen gaf ik aan dat ik tot het einde van 2007 zou afwachten of het KLPD en de nog niet meewerkende providers hier samen een oplossing zouden kunnen vinden. Eind december 2007 was onvoldoende voortgang hierin geboekt", zo schrijft Hirsch Ballin aan de Kamer.

"Vanuit mijn departement is de afgelopen periode nader overleg gevoerd zowel met het KLPD als met een aantal providers. Dit positief verlopen overleg heeft ervoor gezorgd dat de partijen inmiddels tot elkaar zijn gekomen en op korte termijn zullen er meer providers zijn die op basis van de lijst met te blokkeren sites van het KLPD overgaan tot blokkeren."

Principiële eisen

Veel providers hebben bezwaren tegen het kinderpornofilter. Ten eerste omdat ze geen verlengstuk willen zijn van de opsporingsdiensten. De KLPD-lijst wordt namelijk niet getoetst door een rechterlijke instantie, en dat moet wel, zo eisen de isp's. Ten tweede moet het blokkeren van sites alleen een laatste middel zijn als die niet anders kunnen worden aangepakt, omdat ze bijvoorbeeld in landen worden gehost waar autoriteiten niets tegen deze praktijken ondernemen. En ten derde moet het KLPD garanderen dat het filter uitsluitend tegen kinderporno wordt ingezet, en niet tegen andere illegale of ongewenste, controversiële content.

Aan deze eisen is nu min of meer voldaan, zo melden KPN en XS4All. "We zijn er in grote lijnen uit", aldus een zegsman van KPN. "Het gaat nog om punten en komma's." Ook XS4All meldt dat er de laatste tijd progressie is geboekt, 'al zijn we er nog niet helemaal uit', aldus de woordvoerder van de isp. "De handtekeningen zijn nog niet gezet, er wordt nog wel degelijk onderhandeld." Hij wil niet kwijt waarover de meningen nog verschillen, maar het is duidelijk dat het nog steeds gaat om bovenvermelde bezwaren en eisen.

Scepsis over effectiviteit

Over de betrouwbaarheid van het kinderpornofilter blijft overigens grote scepsis bestaan. Minister Hirsch Ballin uit hierover zelf ook z'n twijfels tegenover de Kamer:

"Overigens zal de effectiviteit van maatregelen als ontoegankelijkmaking of filtering bepaald niet altijd succesvol zijn. Zo kan informatie in razend tempo gekopieerd en via andere (minder toegankelijke) kanalen aangeboden worden."

"Het blokkeren van bepaalde domeinen kan bovendien disproportionele gevolgen hebben; nietsvermoedende en onschuldige internetbedrijven kunnen worden afgesloten bij het offline halen van een compleet domein. Een afweging mede gericht op criteria van proportionaliteit en subsidiariteit is dan aan de orde, waarbij de aantekening dat een dergelijke beslissing bewust moet worden genomen opdat zo nodig verantwoording daarover kan worden afgelegd", aldus de Minister.