Opta-voorzitter Chris Fonteijn zegt dat overheden geen glasnetten moeten financieren. U was het daarmee eens tijdens de discussie op de conferentie Telecom Time. Opvallend. KPN/Reggefiber werkt toch hier en daar nauw samen met lokale overheden?

Blok: "Nee, zoals je het nu zegt, ben ik het er niet mee eens. Ik vind dat de overheden vrij moeten zijn om mee te kunnen financieren zoals dat in Amsterdam is gebeurd. Waarmee ik het eens ben, is dat overheden niet moeten subsidiëren, dat zou ik echt een hele verkeerde richting vinden. Maar de overheid als financier binnen bepaalde kaders, waarom zou dat niet kunnen?"

Nuance

De KPN-topman heeft het dus over de nuance tussen subsidiëren en faciliteren. Ook de Opta is vóór laatstgenoemde, maar de kabelbedrijven zijn geheel tegen overheidsbemoeienis. KPN wil wel financiering? "Dat is een juiste constatering. De overheid moet niet zelf investeren en subsidiëren, maar meefinancieren lijkt me een heel gezonde stimulans."

KPN kan toch zelf genoeg eigen en vreemd vermogen aantrekken? "Ja, we zijn zeker sterk genoeg om kapitaal aan te trekken. Maar het is een bedrijfseconomische overweging om zo goedkoop mogelijk te financieren." Dan mag de belastingbetaler wel meefinancieren? "Dat hoeft niet ten koste te gaan van de belastingbetaler. Als de overheid een goed rendement kan halen op die investering en daarmee ook de economie een belangrijke stimulans kan geven, dan moet je die mogelijkheid open laten."

Blok verwijst ook naar Ziggo die zegt ook met overheden te willen praten. "Als er een goed rendement te behalen is waarom zouden overheden dan niet meedoen en daarmee het vliegwiel sneller in beweging brengen?", redeneert de KPN-topman. "Een breedbandig netwerk kan een belangrijke stimulans voor de economie zijn als dat goed wordt benut. In die zin zie ik geen enkele belemmering voor overheidsinvesteringen mits er goede voorwaarden aan gesteld worden."

'Glas is nodig'

Fonteijn was erg negatief over glas en vooral over het gebrek aan nieuwe diensten. "Ja, ik vond hem te negatief. Als je naar de komende drie jaar kijkt kun je je afvragen of glas echt nodig is, maar in de toekomst zullen de aansluitingen van woningen naar glas toe moeten, gegeven de bandbreedte die nodig is voor alle diensten aan eindgebruikers."

"Dan kun je maar beter die stap zetten in plaats van afwachten en niet investeren in infrastructuur. Want iedereen is wel bevreesd dat we de nummer 1 positie met breedband in Europa kunnen verliezen."

Blok stelt echter dat glasvezel wat KPN betreft vooralsnog vooral nodig is voor high definition iptv. "In de consumentenmarkt is tv een heel bepalend product, ook video-on-demand in HD." Slechts enkele maanden geleden had KPN het wat iptv betreft nog over de omschakeling naar vdsl2.

Vaart maken

KPN maakt vandaag meer bekend over de plannen voor glasvezel. Blok wil daar nog niet op vooruitlopen. Duidelijk is wel dat adsl qua snelheid behoorlijk achterloopt op de tv-kabel en nu ook terrein verliest. Dus KPN moet vaart maken. "Inderdaad moeten we snel bewegen willen we onze positie in de markt voor breedband overeind kunnen houden of zelfs nog laten groeien. Dat zullen we ook gaan doen. De details volgen deze week."

Volgens de KPN-topman is het niet nodig een groter belang te nemen in de glasvezel joint venture Reggefiber om de benodigde vaart te maken. "Het kan heel goed in de huidige samenwerking met Reggefiber. We zullen ook laten zien dat het niet een 100 procent focus op fiber to the home zal zijn, omdat dit te veel tijd kost. Maar het wordt een combinatie van investeringen in de verschillende infrastructuren, het huidige net, het netwerk van de joint-venture met Reggefiber en mobiel waarvoor we nog iets aankondigen."

Dominant op zakelijke markt

De Opta vindt dat KPN te dominant is in de zakelijke markt. Voorzitter Chris Fonteijn wil dat daartegen maatregelen nemen. Wat vindt u daar van? "Zoals hij het zei, begrijp ik het niet zo goed. Want hij zei in zijn toespraak ook dat de eindgebruiker een keuzemogelijkheid moet hebben. In de zakelijke markt is er voldoende keuze", zegt Blok ondanks het feit dat KPN daar zeker 70 procent van de markt in handen heeft.

"Ik ontken niet dat ons marktaandeel hoog is, maar dat komt niet vanwege een monopoliepositie, maar omdat onze dienstverlening goed aansluit op wat klanten willen qua prijs en kwaliteit. Kunstmatig KPN beknotten is niet in het voordeel van de markt en de klanten."

Blok ontkent dan ook dat concurrenten te weinig ruimte hebben in de zakelijke markt. "Concurrenten moeten zelf kijken hoe ze hun positie ten opzichte van KPN kunnen verbeteren. Als je met Henrik Ringmar van Tele2 praat, weet je dat ze een aanbod hebben waarmee ze ons heel goed kunnen beconcurreren en dat doen ze ook."

Update:

In kop en intro de verduidelijking toegevoegd dat KPN nog wel in glas gelooft (en ervoor gaat), maar dus op de langere termijn: later. Die nuance was reeds aanwezig in het (verder dan ook ongewijzigde) gepubliceerde artikel.