Het betreft hier de werknemers van het onderdeel IT Operations. In totaal gaat het om zo'n 150 it'ers die de overstap naar de ict-dienstverlener (met behoud van arbeidsvoorwaarden) zullen maken.

Opvallend is dat KPN op papier het beheer houdt over de technische systemen en applicaties zelf. Om dit te kunnen realiseren worden de geoutsourcete werknemers weer door KPN ingehuurd.

Volgens KPN zorgt deze oplossing ervoor dat gedwongen ontslag van de betreffende werknemers wordt voorkomen. 'Met de teruginhuur van werknemers begeleidt IT Operations zijn medewerkers van werk naar werk in een fase waarin activiteiten en het aantal werknemers sterk worden afgebouwd.'

Overigens moeten de twee bedrijven nog wel formeel akkoord krijgen van hun ondernemingsraden. Zowel KPN als Getronics Pinkroccade hopen dit traject nog dit jaar te hebben afgerond. Ook zijn de vakbonden benaderd om te kijken of alles goed verloopt op het gebied van arbeidsvoorwaarden.