Telecomwaakhond OPTA is tot de conclusie gekomen dat KPN bij het bieden op de kavel vaste telefonie binnen het aanbestedingsprogramma OT2010 toch vals heeft gespeeld. De gunning van de vaste telefonie ging vorig jaar in eerste instantie naar KPN, maar dat werd direct aangevochten door concurrent Tele2.

Het onderdeel van KPN dat bood op de kavel "Vast" kreeg namelijk te horen van KPN Wholesale, het onderdeel dat de telefoonlijnen verhuurt, dat de prijzen omlaag zouden gaan. Met die kennis kon KPN een lage prijs vragen aan het Rijk voor de kavel, waardoor het bedrijf in de aanbestedingsprocedure onder de prijzen van de concurrentie kon zitten.

Die concurrentie, waaronder Tele2, kreeg namelijk veel later te horen dat de prijzen voor de huur van de telefoonlijnen omlaag zouden gaan en kon daardoor die kortingen niet meenemen in de biedprijs voor de kavel "Vast".

Een jaar vol rechtszaken

De hele aanbesteding is nu al meer dan een jaar onderwerp van rechtszaken over en weer tussen KPN, Tele2, OPTA en het Rijk. De ene keer krijgt KPN gelijk, op een ander moment weer Tele2. Vooralsnog staat iedereen met lege handen. Het cluster waarin de vaste telefonie wordt aanbesteed is 120 miljoen euro waard. De overheid kan de deal gunnen aan de aanbieder met de laagste prijs, maar ook aan de aanbieder die economisch het meest voordelig is.

Dat KPN het bod moet intrekken betekent niet dat Tele2 nu de vaste telefonie van het Rijk de komende jaren mag uitvoeren. Naast de bezwaar- en beroepsprocedure bij de OPTA loopt er ook nog een gerechtelijke procedure. In het laatste kort geding, in september, besloot de rechter dat de Staat de kavel vaste telefonie nog niet mag gunnen en dat eerst de procedure bij de OPTA moest worden afgewacht.

Staat in hoger beroep

Tegen dat besluit van de voorzieningenrechter is de Staat in hoger beroep gegaan. “We willen snel komen tot een rechtmatige gunning", zegt woordvoerder Paul Klinkenbijl namens OT2010. Hij zegt dat nu nog steeds wordt getelefoneerd op basis van de oude contracten.

Het hoger beroep dient op 13 januari. De Staat kan ondanks de huidige uitspraak van OPTA namelijk nog steeds niet verder, omdat KPN nog tegen het besluit van OPTA in beroep kan bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). KPN wil echter geen commentaar geven en verwijst naar een summiere persverklaring. Daarin zegt het bedrijf "kennis te hebben genomen" van het besluit van OPTA.

Verscherpt toezicht OPTA op KPN

Twee weken geleden werd al bekend dat OPTA verscherpt toezicht gaat toepassen op KPN onder meer vanwege de hele gang van zaken tijdens de aanbestedingsprocedure. OPTA-woordvoerster Cynthia Heijne kan niet inhoudelijk ingaan op de zaak. Ze zegt gebonden te zijn aan een termijn van niet-openbaarmaking.

Die is nu officieel wel afgelopen, maar KPN heeft aangekondigd naar de rechter te stappen om af te dwingen dat de inhoud van het besluit van de OPTA geheim blijft. “Daarom kan ik nog niets zeggen over de redenen van het verscherpt toezicht", aldus Heijne. Wel zegt ze dat de gang van zaken rond de aanbesteding van OT2010 niet alleen staat hierin. “Het is een opstapeling van opmerkelijke gedragingen."