KPN protesteert en heeft beroep aangetekend. De OPTA laat Webwereld weten dat het hier gaat om de concurrentieverhoudingen. Juist dat argument is in 2004 door het Haagse hof van tafel geveegd toen isp's en kabelbedrijven protesteerden tegen het gratis internetaanbod dat KPN toen opnieuw deed aan scholen.

'Te groot geworden'

"Wij hebben de markt opnieuw bekeken", vertelt woordvoerster Cynthia Heijne van de OPTA. "De positie van KPN op de internetmarkt is groot en groter geworden door diverse consolidaties die het heeft gedaan." Zij zegt dat het telecombedrijf op de zakelijke markt, waar ook de scholen onder vallen, een marktaandeel heeft van zo'n 85 procent. "Dus hebben wij de regels aangescherpt."

Dit komt voor oplettende betrokkenen niet als een verrassing. "De minister van Economische Zaken heeft in 2003 in een brief aan scholen al laten weten dat dit een tijdelijk aanbod betrof. Als de NMa of de OPTA er bezwaar tegen aantekent, kan het aanbod van gratis internet komen te vervallen", licht Heijne toe. Dat is nu dus het geval.

Verplichte minimumprijs

KPN zelf meldt dat de OPTA het dwingt om dit aanbod te stoppen. Dit vanwege nieuwe regels die al op 1 januari dit jaar zijn ingegaan. "De regulering verplicht KPN om voor de eigen diensten per klant altijd een bepaalde minimumopslag bovenop de groothandelsprijs voor, in dit geval, internetverbindingen in rekening te brengen."

Het is nog niet bekend wat dat minimumtarief dan wordt. KPN-woordvoerder Steve Hufton legt uit dat het gaat om een percentage van de geboden dienst, waardoor de kosten dus verschillen per dienst. Voor scholen moet dat überhaupt nog worden berekend. KPN heeft immers jarenlang geen geld gerekend voor internettoegang voor scholen.

"Het valt nu nog niet te zeggen hoeveel scholen straks moeten betalen. Dat is ook afhankelijk van wat ze afnemen. Voor lagere scholen kan een eenvoudige adsl-verbinding afdoende zijn, maar middelbare scholen zitten meer op een zakelijke dsl-verbinding, van bijvoorbeeld XS4ALL." Hufton vertelt dat eerstgenoemde al enkele honderden euro's per jaar kan kosten.

Budget scholen

Zowel de OPTA als KPN kunnen zich voorstellen dat scholen hiermee in de maag zitten, ondanks de overgangsperiode van een jaar. "Ik vind het lastig om voor scholen te spreken hierover, maar ik kan me wel wat indenken", zegt de KPN-woordvoerder.

De OPTA legt echter uit dat de scholen wel budget voor hun internetaansluiting hebben van het ministerie van Onderwijs. Dat budget is sinds 2003, toen KPN kwam met het gratis internetaanbod, gewoon in stand gehouden. Formeel is er dus al die jaren geld geweest voor de gratis internetaansluiting. De vraag is of scholen dat niet inmiddels allang aan andere zaken hebben toegewezen.

In beroep

Woordvoerder Steve Hufton vertelt dat het beroep tegen het OPTA-besluit al is aangetekend. Het is nog onbekend op welke termijn dit iets oplevert. "Ik denk dat er dit najaar meer duidelijkheid komt." De OPTA laat Webwereld weten dat de eerste zitting in dit beroep volgende week al is.

Doordat dit slechts een onderdeel is van de nieuwe regels, waarover meer conflicten lopen, lijkt het niet waarschijnlijk dat er al snel een uitspraak komt over het verbod op KPN's gratis aanbod. Bovendien is er door de OPTA een overgangsperiode van een jaar voorgesteld, die KPN nu ook invoert. Zoals het er nu voor staat, moeten Nederlandse scholen vanaf september 2010 gaan betalen voor hun internetaansluiting.

Alternatieven afgewezen

De OPTA heeft eind juli al bepaald dat KPN de nieuwe regels schendt. De twee partijen in dit conflict zijn hierover al maanden in gesprek. De nieuwe regels zijn weliswaar 1 januari ingegaan, maar eerst moest worden bekeken hoe dit de diensten van KPN raakt. En of het dus van toepassing is op het gratis aanbod voor scholen. Dat bleek het geval, waarna het voormalige staatsbedrijf nog met alternatieve voorstelen is gekomen, vertelt KPN-woordvoerder Hufton.

Telecomwaakhond OPTA heeft die afgewezen. "KPN’s voorstel om in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen alsnog gratis internet te kunnen bieden aan scholen is afgewezen door het college. Dit voorstel gaat ten koste van de concurrentie en belemmert de mogelijkheden voor andere partijen om op een eerlijke manier toe te treden tot de markt", meldt het op de website.

Update: De waarschuwende brief uit 2003 over de tijdelijke aard van KPN's gratis aanbod was van de minister van Economische Zaken, niet van Onderwijs (OCW).