Hutchison 3G heeft zijn aandeelhouders verzocht een nieuwe lening, ter waarde van bijna 1,5 miljard euro, te verstrekken. KPN, met een belang van 15 procent, zou hiervan 219 miljoen euro moeten ophoesten. De rest van het geld zou dan door Hutchison Whampoa en NTT DoCoMo, de andere twee aandeelhouders, moeten worden betaald. De twee bedrijven hebben ieder een belang van respectievelijk 65 procent en 20 procent. Hutchison wil met het geld zijn mobiele netwerk verbeteren, onder meer om 3G-diensten aan te kunnen bieden. KPN heeft eerder al aangegeven Hutchison niet meer als kernactiviteit te zien. In zijn jaarlijkse financiële rapportage heeft KPN al rekening gehouden met de mogelijkheid dat Hutchison een dergelijk verzoek zou doen. KPN heeft hieraan wel bepaalde voorwaarden verbonden. KPN Mobile gaat nu kijken in hoeverre het verzoek van de Britse telco aan deze voorwaarden voldoet. Half april verwacht KPN uitsluitsel te kunnen geven. The Wall Street Journal meldt maandag, op basis van anonieme bronnen, dat KPN verscheidene scenario's heeft om de lening niet te hoeven verstrekken. Naast een rechtszaak zou KPN overwegen zijn aandeel in Hutchison 3G, via een geforceerde verkoop, van de hand te doen.