KPN betaalt beleggers 3,1 miljoen euro, waardoor de rechtszaak tegen KPN wordt stopgezet. De schikking heeft betrekking op KPN, haar dochterondernemingen en deelnemingen en enkele individuen.

Het betreft een wereldwijde schikking die van toepassing is op iedereen die in de periode tussen 9 november 1999 en 31 mei 2002 effecten in KPNQwest heeft gekocht. De schikking moet nog worden goedgekeurd door de Amerikaanse arrondissementsrechtbank van het Southern District van New York.

Het enquêteverzoek van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) wordt nog bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam behandeld. De VEB wil een onderzoek naar de gang van zaken rond het faillissement.