Het grootste deel, ongeveer vijfhonderd, zal via natuurlijk verloop kunnen worden gerealiseerd. Dit heeft KPN donderdag bekendgemaakt. Op het hoofdkantoor van KPN zullen nog eens driehonderd mensen gedwongen worden ontslagen als gevolg van het bundelen van de marketing- en verkoopactiviteiten. Volgens KPN is de sanering bij zijn divisie vast nodig omdat de omzet van deze divisie onder druk staat door prijserosie, toenemende concurrentie en de toename van het aantal mensen dat alleen nog mobiel belt. KPN heeft de ondernemingsraden en bonden inmiddels om advies gevraagd. De telco denkt dat het sociaal plan ongeveer twintig miljoen euro gaat kosten en zal deze eenmalige last in het eerste kwartaal van dit jaar nemen.