Door een fout geconfigureerde mailserver heeft een aantal diensten van de gemeente Amsterdam twee dagen lang ongemerkt geen inkomende e-mails ontvangen. Het gaat om Bestuursdiensten Amsterdam, de belastingdienst en de Dienst ICT zelf. Het incident vond al in januari plaats, blijkt uit een brief (zie onderaan) van de gemeentelijke Dienst ICT.

Configuratiefout

KPN had per ongeluk een mailserver van de gemeente als 'test' geconfigureerd, waardoor alle binnenkomende mails naar @amsterdam.nl werden geblokkeerd. Afzenders kregen echter geen melding dat hun mail niet was aangekomen.

Binnen de gemeente vermoedde men eerst dat de mailserver de inkomende mail wel verzamelde, maar niet meteen doorstuurde naar de pc's, iets wat wel vaker voorkomt, vertelt Peter Rijken, woordvoerder van de Dienst ICT.

Mails kwijt

Maar na onderzoek bleek dat de mailserver alle inkomende mail had geweigerd, waardoor ze ook niet meer konden worden achterhaald. KPN concludeerde dan ook dat twee dagen ingekomen e-mails “als verloren dient te worden beschouwd".

KPN kon naderhand wel achterhalen wie er allemaal in die twee dagen een mail naar de gemeente had gestuurd. De Dienst ICT heeft daarop deze mensen verwittigd dat hun mail nooit is aangekomen met het verzoek hun bericht nogmaals te versturen.

Raadsleden zonder mail

Ook een aantal raadsleden hebben die dagen geen mail binnen gekregen. “Vandaar dat we met de brief de gemeenteraad in brede zin hierover hebben geïnformeerd", aldus zegsman Rijken. Hij kan niet bevestigen welke mailserver de gemeente draait, vermoedelijk Exchange. “Op de computers staat in elk geval Outlook."

KPN laat in een verklaring aan Webwereld weten: "KPN betreurt de fout en heeft al het mogelijke gedaan om deze zo snel mogelijk te herstellen en de gemeente te helpen om diegene wiens mail niet is aangekomen hiervan op de hoogte te stellen."

Brief Kpn Mail Faal