Het gaat om een groot contract voor vaste telefoniediensten aan verschillende overheden, onderdeel van OT2010. De aanbesteding, met een maximale waarde van 120 miljoen euro, werd in eerste instantie aan KPN gegund. Tele2 klaagde echter over vals spel en dreigde met een kort geding. OPTA komt ook tot die conclusie en daarom heeft OT2010 KPN gediskwalificeerd en krijgt Tele2 het megacontract.

Eigen korting eerst

De afdeling van KPN die inschreef op de tender had bij het eigen wholesale-netwerkbedrijf een korting bedongen. Echter, KPN is verplicht om dan dezelfde kortingen aan concurrenten aan te bieden. Het hield de korting niettemin drie dagen stil tot één uur voor de deadline van de inschrijvingstermijn van de aanbesteding. Daardoor konden rivalen onmogelijk meer de lagere tarieven in hun voorstel verwerken en kreeg KPN op basis van prijs het contract toegewezen, meldt Het Financieele Dagblad.

Concurrentie verstoord

OPTA concludeerde onlangs dat KPN vals had gespeeld. “OPTA heeft geconstateerd dat KPN de wettelijke plicht om haar interne en externe afnemers gelijktijdig op de hoogte te stellen heeft overtreden. KPN heeft hiermee de concurrentie verstoord, meer in het bijzonder in het kader van de aanbesteding van OT2010.” KPN vindt van niet en stapt naar de rechter om het OPTA besluit terug te draaien.

De belangen rondom OT2010 zijn groot. In totaal gaat het om bijna 500 miljoen euro. Eerder werd al een kort geding gevoerd over een ander kavel van OT2010, de sms gateway. Het bedrijf Golden Bytes had de rechter gevraagd om een aanbesteding rond het afleveren van SMS-berichten, onder meer voor DigiD, opnieuw te laten doen. Dit was volgens het bedrijf nodig, omdat er nagenoeg geen beveiligingsvereisten in de eisen staan, terwijl dat in 2006 wel het geval was.

Golden Bytes werd echter in het ongelijk gesteld, want de beveiliging kon ook later nog aan bod komen. Het sms-contract werd gegund aan Club Message.