De afname van het gebruik van het vaste KPN-telefoonnet wordt voor een groot deel veroorzaakt door de populariteit van breedbandinternet. Ook speelt mee dat mensen minder bellen via KPN maar via carrier preselect-partijen en dat door de opkomst van de mobiele telefoon minder via het vaste toestel wordt gebeld. Van de honderd Nederlanders hadden er 82 eind 2003 een mobiele telefoon, zo staat in het rapport Trends in ICT, Telefonie en Post van het ministerie van Economische Zaken (EZ). In Nederland maakt 9 procent gebruik van de mogelijkheid om minimaal een dag in de week thuis te werken. Dit is ruim boven het Europees gemiddelde, aldus EZ. Andere landen waar veel thuis wordt gewerkt, zijn onder meer Zweden (5,3 procent), de Verenigde Staten (5,1) en Finland (4,7). Mensen die thuis werken maken vooral gebruik van de mobiele telefoon en de computer. Slechts 2 procent maakte vorig jaar via een laptop, handcomputer of mobiele telefoon gebruik van een wifi- of wlan-netwerk. De verwachting is dat dit in 2007 zal stijgen tot 7 procent.

Uitgaven

De ict-uitgaven per hoofd van de bevolking namen in 2003 voor het eerst iets af. De afname bedroeg echter minder dan 1 procent. Tussen 1998 en 2002 stegen deze uitgaven nog. Ook het aandeel van de ict-uitgaven afgezet tegen het bruto binnenlands product (bbp) nam licht af van 7,8 procent tot 7,3 procent. De uitgaven blijven hiermee iets achter die van Groot-Brittanni├ź en Japan, maar zijn hoger dan in Duitsland en Frankrijk. Ondanks deze daling is het aantal werknemers bij Nederlandse ict-bedrijven in 2003 met 1,5 procent toegenomen. Dit is ongeveer gelijk aan de groei in 2002. De groei van afgelopen jaar werd vooral veroorzaakt door de groei van het aantal ict-banen in andere bedrijfstakken.