Dat concludeert de Nederlandse belangenbehartiger van aandeelhouders, de Vereniging van Effectenbezitters (VEB), op basis van een vooronderzoek. Ook Landis en LCI zouden zich hebben schuldig gemaakt aan misleiding. De VEB heeft de officiële stukken (zoals persberichten en jaarverslagen), media-uitingen (interviews), de verslagen van de curatoren en de notulen van aandeelhoudersvergaderingen bestudeerd. Daarnaast sprak de vereniging met ingewijden en betrokkenen. KPNQwest zou onder meer onjuiste berichten over de jaarcijfers van 2001 hebben verstrekt. De gepubliceerde jaarcijfers zouden afwijken van het interne jaarrapport. Daarnaast verwijt de VEB het kabelbedrijf dat het te lang heeft vastgehouden aan 'te positieve en onrealistische prognoses' voor 2002. De VEB spreekt van 'verwijtbaar handelen' en onderzoekt de mogelijkheden om juridische actie te ondernemen. Onder meer (voormalige) bestuurders, commissarissen en accountants zouden aansprakelijk kunnen worden gesteld. Inmiddels hebben 2600 gedupeerde KPNQwest-beleggers zich bij de VEB aangemeld. Voor Landis meldden zich tot nu toe 2100 beleggers, voor LCI 1400.