Bewoners van de Amsterdamse buurten in Haarlem kunnen samen met de redactie van de krant op zoek gaan naar nieuws. De buurtbewoners schrijven het zelf waarna het op een website wordt gepubliceerd. Eén keer in de twee weken verschijnt er ook een papieren versie van de krant. Veel sites van wijken en dorpen worden slecht bezocht omdat ze niet of nauwelijks worden geactualiseerd, aldus het Haarlems Dagblad. Volgens de redactie is er een bijkomend doel. De krant hoopt er met deze proef achter te komen wat er leeft onder de bewoners. Het Digitale Wijkkrant-project loopt in ieder geval een jaar als test. Na die periode wordt gekeken of het initiatief zonder subsidie bestaansrecht heeft. Het project wordt gefinancierd door het Bedrijfsfonds van de Pers en het ministerie van VROM. Tijdens het experiment doet de universiteit van Nijmegen onderzoek naar de effecten van de Digitale Wijkkrant.