De wekelijkse krant moet binnen twee maanden van start gaan, zo laat Jorrit Kreek van Startlog weten. De startoplage is tienduizend exemplaren. "Alle webloggers van Startlog krijgen een exemplaar opgestuurd. Daarnaast zullen de adverteerders kranten in hun eigen distributiekanaal verspreiden."

"Alles wat opmerkelijk, interessant, leuk of bijzonder genoeg is om gelezen te worden, komt in de krant", stelt Kreek. "Het meest actuele nieuws staat al in de 'gewone' krant. Dus dat zal niet bij ons te vinden zijn. Op z'n hoogst wel de achtergrond ervan."

De krant vraagt de bloggers eerst om toestemming voordat hun artikelen worden overgenomen. "De webloggers krijgen door de krant een breder publiek en wellicht meer lezers."

"Als de opbrengsten groter zijn dan de opmaak-, druk- en distributiekosten zal een deel van de inkomsten gereserveerd worden voor de webloggers van wie de content is gebruikt", aldus Kreek. "We laten ze de keuze: óf zelf dit geld te ontvangen óf te storten aan een nader te bepalen goed doel, bijvoorbeeld de bestrijding van het analfabetisme in ontwikkelingslanden."