Bezoekers van een nieuwsaggregatiesite zijn allemaal piraten, omdat hun pc twee lokale kopieën maakt van de content. Dit is in strijd met het reproductierecht. Dat stellen een aantal Britse kranten in alweer een cruciale zaak rondom auteursrecht en het internet. Krijgen de kranten gelijk dan valt elke tijdelijke caching in de browser van beschermde content onder het auteursrecht.

De kwestie ligt bij de Britse Hoge Raad, maar die verwijst de zaak door het Europees Hof, vanwege ‘het belang van de zaak voor internetgebruikers in de hele EU’. De Britse kranten eisten van Meltwater, een nieuwsaggregatiedienst, dat al hun gebruikers een licentie moesten hebben van de krantenuitgevers. Meltwater publiceert fragmenten van krantenartikelen op zijn site.

Cache=kopie=inbreuk?

Want met het bezoeken van de Meltwater-site maakt de pc van de bezoeker twee digitale kopieën van de pagina: één op de grafische kaart (voor het scherm) en één op de harde schijf (de cachefunctie van de browser).

In eerste aanleg én in hoger beroep kregen de kranten gelijk. Ja, bezoekers van Meltwater waren illegaal bezig want de lokale browsercaching, hoe tijdelijk ook, was niet zozeer een noodzakelijk technisch proces als wel het gevolg van een bewuste en vrijwillige beslissing van de bezoeker om de pagina te bekijken, en daarmee dus te kopiëren.

De Supreme Court wil de zaak echter naar de prullenbak te verwijzen. Volgens Lord Sumption (en de andere raadsheren zijn het met hem eens) valt de lokale opslag van webpagina’s onder artikel 5.1 van de Europese Auteursrecht Richtlijn. Hierin staat een aantal uitzonderingen op het reproductierecht, als kopieën van “voorbijgaande of incidentele aard” en “onderdeel van een technisch procédé” zijn, er sprake is van “doorgifte in een netwerk door een tussenpersoon” of “rechtmatig gebruik” en deze tijdelijke kopieën “geen zelfstandige economische waarde bezitten”.

Browsen is geen massale piraterij

De browsercache voldoet volgens Sumption aan deze criteria. Uit rechtsoverweging 33 van de Richtlijn blijkt expliciet dat het browsen en dus ook de browsercache onder artikel 5.1 van de richtlijn valt, en dus geen inbreuk vormt op het auteursrecht. “Als het slechts bekijken - en niet (handmatig) downloaden of printen - van materiaal inbreuk zou zijn, dan zou dat miljoenen gewone internetgebruikers in de hele EU tot piraten maken”, aldus een verklaring van de Supreme Court.

Maar omdat de kwestie zo zwaarwegend en grensoverschrijdend is, moet het Europese Hof zich er over buigen, beslist de Supreme Court.