Dat blijkt uit een onderzoek dat uitgeverij Reader's Digest door marktonderzoekbureau NFO Trendbox liet uitvoeren naar het leesgedrag van Nederlanders. 94 procent van de bevolking boven de 16 jaar oud leest een krant. "Daarmee heeft het traditionele nieuwsmedium geen terrein verloren aan internet", constateren de onderzoekers. Jongeren zijn door de komst van de gratis kranten Metro en Spits meer kranten gaan lezen. Volgens Reader's Digest is een meerderheid positief over de informatie op internet, maar hecht men nog steeds aan de traditionele media. Van de mensen die wel eens online zijn, vindt het merendeel het verzamelen van informatie via internet makkelijker dan via de krant. 56 procent vindt dat de kwaliteit van de informatie op internet steeds beter wordt. Voor bijna driekwart van de bevolking dient internet niet als bron voor het dagelijks nieuws. Volgens het onderzoek zou inmiddels 46 procent van de Nederlandse bevolking wel eens online zijn geweest. Jongeren tussen de 16 en 24 jaar vormen de grootste groep internetgebruikers. Van de 65-plussers zegt daarentegen slechts 5 procent bekend te zijn met internet. Eenderde van de gebruikers is meermalen per week online, gemiddeld gedurende 58 minuten per keer. Van de mannen is meer dan de helft online tegen 38 procent van de vrouwelijke bevolking.