Dat blijkt uit de jongste ICT Barometer (pdf) van Ernst & Young. Volgens de onderzoekers zullen zowel de budgetten als de vraag naar ICT-ers ook het komende jaar verder toenemen.

Het onderzoek geeft inzicht in de huidige vraag naar personeel, het beschikbare budget en de verwachte investeringen op ICT-gebied. "De teneur over de gehele linie is veel positiever dan dat je momenteel zou verwachten. Het lijkt erop dat ICT de onderscheidende factor is geworden in tijden dat de broekriem wordt aangehaald. Dit is het resultaat van een oorspronkelijk zeer conjunctuurgevoelige sector die sinds 2001 het kaf van het koren heeft weten te scheiden. De sector stuurt nu duidelijk op kwaliteit en innovatie en weet nu de gevolgen van de kredietcrisis redelijk probleemloos op te vangen", zegt Jacob Verschuur, directeur ICT Leadership van Ernst & Young.

Veerkracht

De veerkracht van de ICT-branche blijkt onder meer uit het feit dat de afgelopen twee maanden de vraag naar interne en externe ICT'ers, net als voorgaande jaren, per saldo is toegenomen. 88 Procent van de bedrijven ziet het aantal interne ICT'ers groeien of gelijk blijven. Voor externe ICT'ers is dit 83 procent.

Er is nog steeds sprake van groei, maar minder sterk dan voorheen. Voor de komende 12 maanden wordt binnen alle sectoren een stijging van het ICT-budget verwacht. Ook hier geldt dat de budgetten minder snel zullen stijgen dan voorheen.

Grenzen aan de groei

Waar de afgelopen twee jaren telkens meer dan 90 procent van de managers en ICT-professionals verwachtte dat de budgetten gelijk zouden blijven of toe zouden nemen, is dat vertrouwen deze maand gedaald naar 83 procent. In lijn met de budgetvoorspellingen geldt ten aanzien van de te verwachten investeringen in hard- en software en externe ICT-services dat de stemming nog altijd positief is, maar dat de bomen niet meer tot in de hemel groeien.

Gezonde branche

Met name de middelgrote en grote bedrijven in de diensverlenende sector zijn positief gestemd voor het komende jaar. "Wellicht zijn de kleinere bedrijven toch wat voorzichtig geworden met het huidige economische klimaat", denkt Verschuur, die meent dat ook de voortdurende negatieve berichtgeving maakt dat mensen mogelijk voorzichtiger zijn geworden.

Ondanks de mogelijke voorzichtigheid spreekt de directeur ICT Leadership van Ernst & Young van een 'gezonde' ICT-branche. Een van de bewijzen hiervoor is volgens Verschuur het feit dat dit jaar het aantal aantal harde b├Ętastudenten aan de Nederlandse universiteiten met 10 procent is toegenomen.

Bron: Infoworld.nl