De brief is opgesteld door verschillende lobbygroeperingen, waarbij grote namen als Yahoo, America Online, Cisco, Apple en Intel aangesloten zijn. Rechter Patel heeft bij haar vonnis over Napster vorige maand de bestaande wetgeving verkeerd geïnterpreteerd, zo stellen de groeperingen.

De afzonderlijke organisaties waken er overigens voor Napster expliciet te steunen in de rechtszaak, die werd aangespannen door platenbranche-organisatie RIAA.

Maar zij zijn eensgezind in hun afwijzing van het vonnis van rechter Patel vorige maand. De partijen zijn bang dat het vonnis een precedent schept dat de ontwikkeling van de consumententechnologiesector kan remmen.

De partijen verwijzen naar het legendarische vonnis in de rechtszaak rond Sony Betamax in 1984. Het Amerikaanse hooggerechtshof bepaalde toen dat de videorecorder een legale technologie is. Dit ondanks dat met het apparaat een film waarop copyright berust kan worden gekopieerd.

Het Hooggerechtshof legde toen een standaard vast waarin gekeken moet worden of een technologie 'in substantiële mate' ook gebruikt kan worden op een manier die niet in strijd is met de copyrightwetten. Als dat zo is, is een technologie volgens die standaard legaal.

Maar rechter Patel heeft bij haar oordeel de vergelijking met de videorecorder verworpen. Ten onrechte, vinden de internet- en techgiganten. Ook Napster is volgens hen 'in substantiële mate' wel te gebruiken op een legale manier.

Met name maken de lobbygroepen zich zorgen om Patels oordeel dat er een verschil is tussen een product, zoals de videorecorder, en een dienst, zoals Napster.

Als het oordeel van Patel over Napster wordt doorgevoerd naar andere software, zou dat betekenen dat voortaan de technologie, in plaats van individueel gedrag, verantwoordelijk wordt gehouden voor eventuele overtreding van copyrightwetgeving.

Napster is in afwachting van het oordeel van het beroepshof over de uitspraak van rechter Patel op 26 juli. Op 18 augustus hebben de advocaten hun bezwaren bij het beroepshof ingediend. De RIAA heeft tot 8 september om te reageren op de argumenten van Napster.