Eerder deze week bereikten de Business Software Alliance (BSA), de Computer Systems Policy Project (CSPP) en de Recording Industry Association of America (RIAA) een akkoord over de distributie van digitale content. De inhoud van de overeenkomst is mistig. De RIAA spreekt in een persbericht van 'coördinatie van het bewustmaken van consumenten over piraterij-problemen' en een 'consensus over hoe makers technologie moeten kunnen gebruiken om hun eigendom te beschermen'. Verreweg het belangrijkste onderdeel van de overeenkomst lijkt echter de gezamenlijke boodschap aan de politiek. Het Amerikaanse Congres moet zich niet langer bemoeien met de manier waarop de industrie de problemen met auteursrechten oplost. Geen nieuwe wetten graag, zeggen de BSA, de CSPP en de RIAA. In 2002 hebben diverse Congresleden wetsvoorstellen ingediend die te maken hadden met digitale auteursrechten. De ondertekenaars voelen meer voor zelfregulering. Het akkoord is daarmee vooral een staakt-het-vuren, waarbij de 'auteursrechtenindustrie' niet om meer anti-piraterijmaatregelen vraagt en de computerindustrie niet langer hamert op de rechten van consumenten.

Ingrijpen

Verschillende consumentengroepen, maar bijvoorbeeld ook de Consumer Electronics Association (CEA) en de filmindustrie zijn niet van plan om zich bij het akkoord van de RIAA neer te leggen, zo meldt CNet. Zij willen wel dat de politiek ingrijpt – zij het om tegenovergestelde redenen. Zo heeft de Motion Picture Association of America (MPAA), een belangengroep van de filmindustrie, samengewerkt met senator Hollings. Hollings heeft voorgesteld om alle digitale apparaten te voorzien van anti-kopieermaatregelen. De CEA daarentegen is weer tegen het wetsvoorstel van Hollings en heeft zijn steun uitgesproken voor een voorstel van de afgevaardigde Zoe Lofgren om de 'fair use'-rechten van de consument beter te beschermen. De Electronic Frontier Foundation (EFF) tot slot meent dat de auteursrechtendiscussie niet kan worden overgelaten aan enkele brancheorganisaties. "Het publieke debat moet doorgaan. Bovendien hebben we het Congres nodig om de ellende van de Digital Millennium Copyright Act (DMCA) ongedaan te maken", aldus Wendy Seltzer van de EFF tegenover Wired News.