De patentaanvraag beschrijft de karakters die na verzending van een bericht een smiley vormen. De patentaanvraag is begin vorig jaar al ingediend, maar pas eind vorige week door het Amerikaanse Patent Office naar buiten gebracht, zo schrijft ZDNet.

De kritiek is er niet minder om. Mark Taylor van het Open Source Consortium zegt dat Microsoft dit helemaal niet kan patenteren. "Het gaat hier om een basisvorm van menselijke communicatie. Emoticons zijn een vorm van taal. Het toestaan van een octrooi zou hier gevaarlijk zijn."

Volgens Jonas Maebe, woordvoerder van de Foundation for a Free Information Infrastructure (FFII), maakt dit voorval wel duidelijk dat het bij patentaanvragen helemaal niet gaat om het beschermen van investeringen en het beschermen van ontwerp- en ontwikkelingsplannen. Het gaat volgens Maebe om het verkrijgen van exclusieve rechten. Microsoft wil hiermee bewerkstelligen dat andere partijen niet meer kunnen concurreren met het programma MSN Messenger, aldus Maebe.

Wanneer er een besluit over de patentaanvraag wordt genomen, is niet bekend.