Afgelopen week verbood het gerechtshof in Amsterdam de website Zoekmp3.nl. Stichting Brein had het bedrijf achter de site, Techno Design, aangeklaagd omdat de site de auteursrechten zou schenden. De zoekmachine, die al enige tijd niet meer beschikbaar is, verwees gebruikers door naar sites waar mp3-bestanden te vinden waren.

In de reacties op de uitspraak van het gerechtshof werd, onder meer op Webwereld, kritiek geuit op de samenstelling van de rechters. Twee van de rechters die de hoger beroep-zaak hebben behandeld, blijken zelf een actief verleden met betrekking tot auteursrechten te hebben. Zo heeft één van de drie rechters een nevenfunctie als bestuurslid van het Comité Executif de l'Association Littéraire et Artistique, de internationale variant van de Vereniging voor Auteursrecht.

Saillant detail is overigens dat de Vereniging voor Auteursrecht op hetzelfde adres is gehuisvest als stichting Brein en Buma/Stemra. Volgens een woordvoerster van Buma Stemra 'delen de organisaties alleen hetzelfde adres, maar zijn ze verder gescheiden van elkaar'.

Een tweede rechter is als lid van de Raad van Toezicht betrokken bij de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht en het Richard Hol Fonds. Dit fonds probeert zoveel mogelijk studenten van de Faculteit Muziek financieel te helpen indien zij niet genoeg geld hebben voor een nieuw muziekinstrument, een cursus of deelname aan een concours.

Het Richard Hol Fonds is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Toonkunstenaarsvereniging, een gespecialiseerde vakorganisatie voor professionele musici in Nederland.