Volgens de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) is in de huidige plannen onduidelijk welke instanties toegang krijgen tot de database. Verder wil de instantie duidelijkheid over de beveiliging van de database, welke instellingen de bestanden beheren en hoe lang de gegevens worden bewaard.

Uitwisseling persoonsdata

Begin dit jaar kwam de Europese Commissie (EC) daarom met het voorstel voor een centrale Europese database. In de database zouden persoonsgegevens van copyrightschenders worden opgeslagen. Met deze informatie zouden overheidsautoriteiten van lidstaten samen met rechthebbenden gerichter actie kunnen ondernemen op vervalsing en piraterij.

De EDPS noemt de plannen voor een dergelijke database zorgelijk vanwege het ontbreken van een wettelijke status. De instantie zet dan ook vraagtekens bij het elektronische uitwisselingsmechanisme tussen overheidsautoriteiten en de rechthebbenden van intellectuele eigendommen.

In tegenstrijd met wetgeving

Het EDPS is, volgens techsite theRegister, tenslotte van mening dat copyrightschenders moeten weten welke autoriteiten over hun persoonlijke gegevens beschikken en met welke reden. De instantie stelt dat zonder concretisering van het plan. de database in tegenstrijd is met wetgeving voor de verwerking van persoonsdata.

Volgens de Europese Commissie zorgde online copyrightschending in 2008 voor 10 miljard euro schade bij belanghebbenden en voor het verlies van 185.000 banen in de muziek-, film-, tv-, en software-industrie.