Het lijkt Kroes inderdaad te lukken om de Microsoft-antitrustzaak af te ronden vóór het aflopen van haar ambtstermijn. De mededingingscommissaris uitte die intentie ruim een week geleden. Nu accepteert ze een pakket gewijzigde voorstellen van Microsoft om de hele antitrustzaak te schikken. Dit betreft zowel de browserkwestie als de veel bredere zaak over interoperabiliteit.

Formeel bijna rond

"Het voorlopige oordeel van de Commissie is dat Microsofts toezeggingen inderdaad onze zorgen over concurrentievervalsing wegnemen", verklaarde Kroes eerder vandaag in een persconferentie te Brussel. Zij spreekt van "een beweging naar een erg bevredigende resolutie van enkele serieuze mededingingsproblemen in de computersoftwaresector, specifiek webbrowsers en interoperabiliteitsinformatie".

12 browsers voor 5 jaar

Kroes is positief over het voorstel van een browserkeuzescherm voor Europese Windows-gebruikers die Microsofts browser IE als default hebben. Het keuzescherm biedt dan de 12 meest gebruikte browsers voor dat besturingssysteem van Microsoft. Opname in die rij alternatieven gebeurt op basis van marktaandeel in de Europese Economische Ruimte.

Op dit moment zijn er volgens Kroes vijf belangrijke browsers op de markt. De bovengrens van 12 stuks biedt daarmee nog genoeg ruimte voor nieuwkomers. Het is ook mogelijk om via het keuzescherm meerdere browsers te kiezen en installeren.

Verder mogen pc-fabrikanten een eigen browserkeuze vooraf instellen op hun pc's. Daarbij mogen ze IE uitschakelen, zonder dat Microsoft sancties oplegt. De maatregel van het browserkeuzescherm krijgt een geldigheidsduur van vijf jaar.

Aanpassingen nog onbekend

Het is verder niet bekend wat er is gewijzigd sinds Microsoft het eerste voorstel eind juli heeft gedaan. Die aanvankelijke concessie heeft nogal wat kritiek gekregen. Microsofts eigen webbrowser Internet Explorer zou nog altijd een voorname en zichtbare positie binnen Windows hebben. Bovendien is het keuzescherm zelf een html-pagina die wordt geopend in IE.

De Eurocommissaris zegt dat het oorspronkelijke voorstel van Microsoft tijdens afgelopen zomer is gekeurd, ook door marktpartijen. De daaruit voortgekomen feedback is door de EC in aanpassingsverzoeken gegoten die aan Microsoft zijn gedaan. "We hebben Microsoft gevraagd het keuzescherm te verbeteren en dat heeft het gedaan", verklaart Kroes.

De verklaring van de EC behandelt vooral de browserkwestie en het door Microsoft gedane voorstel van een keuzescherm voor webbrowsers. Toch is ook de interoperabiliteitskwestie aan de orde. Die zaak heeft echter een lagere juridische status en heeft daardoor - ondanks de bredere impact op het ict-landschap - minder bindende gevolgen. Kroes zegt dat Microsoft ook die voorstellen heeft aangepast. Die worden binnenkort geopenbaard op de site van het bedrijf. Ook daarvoor vraagt de EC-antitrusttak nog feedback.

1 maand voor feedback

Met Kroes' instemming nu is de antitrustdivisie van de EC formeel nog niet geheel akkoord met de aangepaste voorstellen. De EC verklaart het nieuwe voorstel nu te keuren. De komende maand worden de voorstellen nauwkeurig bestudeerd, ook door tegenstanders van Microsoft in de Europese antitrustzaak. Die partijen krijgen overmorgen de nieuwe voorstellen in handen en mogen dan binnen een maand hun op- en aanmerkingen indienen bij de antitrusttak van de EC.

De IDG Nieuwsdienst tekent op uit de mond van Kroes dat zij nog wel ontevredenheid van Microsoft-rivalen verwacht. "Een aantal mensen zal nooit 100 procent tevreden zijn." Zij zal kritiek op de voorstellen serieus nemen, maar stelt dat Microsofts huidige aanbod afdoende is om effectieve concurrentie te herstellen. "En dat is uiteindelijk waar we op uit zijn."

Over 3 maanden al

Zodra het voorstel formeel is geaccepteerd, kan het keuzescherm binnen twee maanden worden verstrekt aan eindgebruikers, vertelt Kroes op de persconferentie. Microsoft doet dat dan door het via Windows Update te verspreiden. Die update komt dan voor zowel Windows 7 als voor Vista en XP.