Het is de bedoeling van Kroes om voor het einde van het jaar een rapport te presenteren aan het Europees Parlement over de vraag of er regelgeving moet komen op het gebied van netneutraliteit. Netneutrilitiet houdt in dat al het verkeer dat via het internet verstuurd wordt gelijk aan elkaar is. Via netwerkmanagement kunnen nu bepaalde protocollen - zoals bittorrentverkeer - worden afgeknepen. De Europese Commissie onderzoekt nu of dit afknijpen wel of niet toegestaan moet worden.

Kroes legt de lat voor het introduceren van deze nieuwe regelgeving hoog. De Eurocommissaris vindt dat regelgeving over netneutraliteit wel moet worden gerechtvaardigd door de noodzaak om specifieke problemen aan te pakken. Het onlangs opgerichte Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) heeft volgens Kroes reeds een projectteam ingesteld dat zich bezig houdt met netneutraliteit vraagstukken.

Niet alleen in Europa

Het vraagstuk rond de netneutraliteit is overigens universeel en niet uniek voor Europa. In de Verenigde Staten heeft de vraag of the U.S. Federal Communications Commission het onder mandaat kan stellen de rechtbank al bereikt. Ook Frankrijk is actief bezig met het vraagstuk. Zo kijkt de French Postal and Electronic Communications Regulatory Authority, ARCEP naar de rol van telecomproviders en heeft ook de Franse overheid zich gestort op het vraagstuk.

Providers verdeeld

Providers zelf verschillen nogal van mening over wat wel en niet mogelijk moet zijn. Zo is Matthew Kirk, director of external affairs bij de Britse Vodafone Group van mening dat er niets mis is met prioriteit geven aan het verkeer van bepaalde soorten contentproviders, zolang alle providers van een bepaald soort verkeer (zoals video of VOIP) dezelfde voorwaarden krijgen aangeboden. Daar is Benjamin Bayart, voorzitter van French Data Network het niet mee eens, hij gelooft niet in het toekennen van prioriteiten aan of het rekenen van extra kosten voor verschillende soorten verkeer. In zijn ogen is het filteren van pakketjes, om te zien of zij bestaan uit e-mail of andere content, een directe schending van de geheimhouding van privécorrespondentie.

‘Transparantie de oplossing’

Een afgevaardigde van de Zweedse regelgevende instantie voor telecommunicatie vraagt zich af of netwerkproviders gedwongen zullen worden om tot in detail te omschrijven welke protocollen hun diensten voor intenettoegang omvatten, welke zij van plan zijn te blokkeren, en welke zij van plan zijn te vertragen, afhankelijk van de bron. Volgens Google Senior Policy Director Richard Whitt ligt de oplossing in transparantie. Hij suggereert dat internetproviders een service alleen internettoegang mogen noemen als er daadwerkelijk vrije toegang is tot alle internetdiensten, zonder tussenkomst van de provider.

Deze situatie is in Frankrijk reeds al van kracht, daar riskeren netwerkproviders reeds juridische sancties wanneer ze adverteren met ‘ongelimiteerde internettoegang’ wanneer dergelijke toegang in werkelijkheid onderworpen is aan bepaalde limieten.

Netneutraliteit in Nederland

Ook in Nederland is de discussie over netneutraliteit gaande, waarbij de vraag dan vooral is, mag er afgeknepen worden of niet? Volgens econoom Taylor Reynolds van de organisatie van economische samenwerkingsorganisatie OESO is er in Nederland voldoende concurrentie tussen providers die voorkomt dat Nederlands providers om commerciële redenen hun klanten afknijpen.

Vooralsnog lijkt Economische Zaken de uitkomst van de Europese Regelgeving af te wachten, alvorens met maatregelen te komen. Volgens Kamerlid Martijn van Dam (PvdA) is het een precaire zaak: “We willen niet dat ISP's hun macht misbruiken om de toegang tot tot informatie en diensten naar eigen goeddunken te regelen. We moeten juist heel voorzichtig zijn met het toestaan van de mogelijkheden voor netwerk management."