Kroes wil de toegang tot de huidige kopernetwerken makkelijker maken voor partijen die services over die netwerken willen uitrollen. De Eurocommissaris heeft gezegd erg geïnteresseerd te zijn in een nieuw prijsmodel om “condities te scheppen" voor de vervanging van de huidige kopernetwerken door glasvezel.

Volgens de Financial Times zou dat inhouden dat Kroes extra reguleringsmaatregelen overweegt voor de eigenaren van die kopernetwerken, zoals KPN. Daarmee wil ze de prijs verlagen die de telecombedrijven op dit moment vragen aan kleinere concurrenten om diensten aan te bieden over hun netwerken. De operators kunnen van dergelijke prijsmaatregelen worden uitgezonderd indien zij investeren in glasvezel om de kopernetwerken te vervangen.

Aanleg kost 270 miljard euro

Kroes heeft eerder in haar Digitale Agenda gezegd dat er 270 miljard euro nodig is om heel de Europese Unie te voorzien van snel breedband internet. De grootste investeringen zijn nodig in de afgelegen gebieden.

Daar zien de internetaanbieders tegen op. Zij zeggen dat ze die investeringen niet kunnen terugverdienen. Kroes onderkent die angst van de netwerkeigenaren, zegt ze vandaag in een speech voor de ETNO Financial Times 2011 CEO SUMMIT.

Ze ziet ook een discrepantie in het opleggen van lagere prijzen aan de operators. Het gevaar bestaat dat consumenten liever die lagere prijzen voor internet via koperlijnen willen behouden. Daarmee zou de maatregel zijn doel voorbij schieten. De bedoelde overstap naar abonnementen voor snel internet via glasvezel blijft dan uit.

Kroes biedt 9,1 miljard

Kroes wil de operators wel tegemoetkomen. De Europese Unie zou een fonds kunnen instellen van 9,1 miljard euro om de investeringen in glasvezel te stimuleren, zegt ze tegen de Financial Times. Dat geld zou vanaf 2014 beschikbaar komen en is vooral bestemd om breedbandprojecten in plattelandsgebieden te ondersteunen.

Het geld komt niet alleen beschikbaar voor de traditionele telecomproviders. Ook andere partijen in de glasvezelmarkt komen in aanmerking. De fondsen kunnen ook gegund worden aan bedrijven die andere netten in de grond hebben, zoals elektriciteitsbedrijven en watermaatschappijen. Die kunen dan gelijk bij de aanleg van hun netten die leidingen laten vergezellen door glasvezelkabels.