Eurocommissaris Neelie Kroes (Digitale Agenda) presenteert een plan om Europa om te smeden van 'cloudafhouder' tot 'cloudaanvoerder'. “Cloud computing is een omslag voor onze economie. Zonder actie van de EU blijven wij gevangen in nationale forten en missen miljarden aan economische winst. We moeten kritieke massa bereiken en een heldere regels voor heel Europa. We moeten de vermeende risico's van cloud computing frontaal aanpakken", aldus Kroes.

Volgens Kroes' directoraat kan het omarmen van de cloud 2,5 miljoen nieuwe banen in Europa opleveren, en het bbp van de EU met 160 miljard euro (ongeveer 1 %) vergroten in 2020.

Cloud is goedkoop en efficiënt

Vooral voor consumenten en het mkb is opslag en rekenkracht in de cloud ideaal, het is goedkoop en efficiënt, vindt de Europese Commissie. Het plan is overigens geenszins het optuigen van een eigen Europese cloud, benadrukt Kroes.

Wel moeten er een aantal initiatieven komen om Europa klaar te stomen voor massale cloudadoptie. Zo moeten er voor eind volgend jaar uniforme technische standaarden zijn voor interoperabiliteit, zodat klanten hun data en diensten eenvoudig kunnen migreren. Er komt een Europees keurmerk voor te vertrouwen cloudaanbieders, en de rechtszekerheid moet worden verhoogd met 'eenduidige en eerlijke' contracten, inclusief uptime-garantie (Service Level Agreement, kortweg SLA).

Daarnaast richt Kroes een Europees Cloud Partnerschap zodat overheden en bedrijven aan vraagbundeling kunnen doen en zo sterker staan met hun eisen aan de cloudproviders.

Afhankelijk van andere regelgeving

Of het cloudplan van Kroes binnen afzienbare termijn aanslaat is de vraag. Het initiatief is namelijk sterk afhankelijk van andere Europese regelgeving, vooral de nieuwe richtlijn databescherming die in de maak is. Een ander kritiekpunt, van de verenigde werkgevers in het mkb, is dat cloudcontracten worden gestoeld op de European Common Sales Law, die ook nog verre van definitief is.

Geen regels tegen datagraaien

GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini, rapporteur van de Justitiecommissie, is sceptisch over de plannen van Kroes. Ze laten, net als het voorstel van Viviane Reding eerder dit jaar, alle ruimte aan overheden om met een beroep op opsporing en terreurbestrijding data te vorderen of content of diensten offline te halen, vindt de politica.

“Maar het voorstel van Reding biedt nauwelijks bescherming tegen datagraaien door overheden”, aldus Sargentini. “Kroes stelt evenmin maatregelen voor. Daarmee blijft het van nationale wetten en de kleine lettertjes in de voorwaarden van cloudaanbieders afhangen hoe makkelijk opsporings- en inlichtingendiensten kunnen meegluren.”