Het samenwerkingsverband moet leiden tot een gezamenlijk initiatief tot versterking van de roboticasector. Volgens Eurocommissaris Kroes is een sterke roboticasector “van groot belang voor het concurrentievermogen van Europa" en zorgt groei in deze sector voor meer werkgelegenheid en een sterkere industrie.

De wereldwijde markt in robotica heeft een omvang van 15,5 miljard euro per jaar en een kwart van de mondiale productie van industriële robotica en 50 procent van professionele dienstverlenende robotica komt uit Europa. De Europese markt en de markt voor professionele dienstverlenende robotica groeit de komende jaren met 40 procent, zegt Kroes. Beveiliging en professionele reiniging zijn daar de drijvende krachten achter. Het marktvolume van dienstverlenende robotica is in 2020 naar verwachting 100 miljard euro.

Aanpak van maatschappelijke problemen

Het publiek-private samenwerkingsverband tussen de Europese Commissie, het bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen moet volgend jaar van start gaan aan de hand van nog vast te stellen strategische doelstellingen. Er wordt gericht op meer innovatie, het ontwikkelen van producten voor de aanpak van maatschappelijke problemen in Europa en het nauwer aanhalen van de banden tussen de spelers in Europa.

Vervolgens moeten bestaande en nieuwe gebruikers en markten beter worden bereikt. Bij het ontwikkelen van beleid op dit punt moeten ethische, juridische en maatschappelijke vraagstukken worden getackeld. De Europese Commissie wil binnenkort een oordeel vormen over een voorstel dat de private partners in de samenwerking op dit moment voorbereiden.

Potje van 80 miljard euro

De Europese Commissie heeft in de afgelopen vijf jaar al meer dan 120 onderzoeksprojecten op het gebied van robotica gefinancierd. Dat ging om een totaalbedrag van rond de 600 miljoen euro. De nieuwe samenwerking past volgens de Europese Commissie in het nog in concept zijnde plan Horizon 2020, waarbinnen een budget is gereserveerd van 80 miljard euro. Hoeveel die nieuwe samenwerking aan investering krijgt, is nog niet duidelijk.

Ook Nederland zegt al enige tijd te investeren in robotica via de subsidiepotjes voor de hightecsector. Daarin wordt al nauw samengewerkt met Europese partners.