Dat blijkt uit antwoorden van eurocommissaris Neelie Kroes op vragen van Webwereld. Ze deelt de Nederlandse zorgen over een vrij en open internet, maar is niet blij met de Alleingang van Den Haag.

Afgelopen week werd duidelijk dat een Kamermeerderheid en het kabinet een wetswijziging steunen die het internetproviders verbiedt om websites, apps of diensten te blokkeren, af te knijpen of te belasten (het zogenaamde tariferen).

Verplichte netneutraliteit prematuur

De huidige Europese regels, die transparantie, snel overstappen en concurrentie benadrukken, kunnen consumenten helpen om ‘restrictieve praktijken’ van providers tegen te gaan, schrijft de Commissie. Bovendien wordt er sinds eind april in alle lidstaten onderzoek gedaan naar de (mobiele) breedbandmarkt, gecoördineerd door BEREC.

“Totdat BEREC eind dit jaar rapport uitbrengt, lijken wettelijke verplichtingen voor alle isp’s - ongeacht hun marktpositie - prematuur, omdat het vooruitloopt op de bevindingen van het onderzoek. Het is ook belangrijk om operators de ruimte te geven om nieuwe en innovatieve toegangsdiensten te ontwikkelen tegen aantrekkelijke prijzen, omdat daar behoefte aan is bij sommige consumenten,” aldus het directoraat van Kroes.

Alleingang kan en mag wel

“De Commissie uit ook zijn zorgen over mogelijke marktfragmentatie in Europa, met verschillende wetgevende benaderingen voor de kwestie.”

Overigens is de kans verwaarloosbaar dat Brussel iets tegen de Nederlandse netneutraliteit onderneemt. D66 vertelde eerder tegenover Webwereld dat de wettekst en toelichting in Brussel ‘op ambtelijk niveau’ is kortgesloten. En de Commissie bevestigt expliciet: “Lidstaten kunnen verder gaan dan het Europese [telecom-]reguleringspakket.”

Dinsdag D-Day

De Commissie benadrukt netneutraliteit serieus te nemen. “Vicepresident Kroes deelt de zorgen van consumenten en parlementariërs over het blokkeren van internetdiensten.”

Eerder stelde Kroes tegenover Webwereld dat ze niet aarzelt om netneutraliteit af te dwingen als de onderzoeksresultaten van BEREC daar aanleiding toe geven. In het Kamerdebat afgelopen week zei minister Verhagen: “Ik kan u garanderen dat mevrouw Kroes netneutraliteit hoog in het vaandel heeft. Om die reden zal zij komen met een nader standpunt over netneutraliteit, op basis van de genoemde studie.”

Dinsdag stemt de Tweede Kamer over het amendement netneutraliteit. Daarnaast wordt er beslist over tal van andere telecomzaken, zoals mobiele frequentieveiling, open kabel, strenger cookiebeleid en meldplicht bij datalekken.