Op dit terrein is er veel te weinig concurrentie tussen de gsm-exploitanten. Dat stelde de voor de portefeuille Digitale Agenda verantwoordelijke Eurocommissaris Neelie Kroes vandaag in Brussel bij de presentatie van een onderzoek.

Europa neemt al een jaar of drie maatregelen die telefoonbedrijven ertoe dwingen om hun prijzen naar beneden bij te stellen. Het gevolg van deze politiek is dat de prijzen in vergelijking met 2005 al zo'n 70 procent zijn verlaagd. Deze week gaat een nieuwe prijsverlagingsronde in, met onder meer een verplichte roamingcap van 59,50 euro per maand voor landen binnen de EU. De meeste operators hanteren geen cap voor landen daarbuiten.

OPTA en T-Mobile

Onlangs tikte toezichthouder OPTA T-Mobile op de vingers omdat het nog niet aan de nieuwe voorwaarden voldeed. T-Mobile heeft die toen aangepast en biedt inmiddels ook een roamingcap voor landen buiten de EU.

Volgens Kroes is dat noodzakelijk omdat de gehoopte zelfregulering rondom lagere prijzen is uitgebleven. Zij concludeerde dat, drie jaar na de invoering van de prijsverlagende maatregelen, de meeste aanbieders nog steeds prijzen hanteren die op of net onder de maximumprijs liggen. Meer concurrentie in de Europese roamingmarkt zou meer keuze en gunstiger tarieven moeten opleveren voor consumenten.

Structurele problemen

"Prijzen voor roaming zijn gedaald maar consumenten zien nog de prijsverlagingen ervaren die op wholesaleniveau zijn doorgevoerd. Totnogtoe is concurrentie op roaming nog niet voldoende ontwikkeld en blijven er structurele problemen bestaan,” constateert de Commissie in het voorlopige onderzoek.