Dat zegt Eurocommissaris Neelie Kroes in een bijdrage in de Franse krant Liberation. Volgens Kroes leggen voorstanders van netneutraliteit te veel het accent op het te allen tijde beschikbaar zijn van alle internetdiensten, maar beperken zij daarmee de keuze van de consument op zelf te kunnen bepalen welke diensten zij willen afnemen tegen welke prijs.

Kroes noemt dat geen beperking, maar een differentiatie in het aanbod van de internetaanbieders. Zolang die aanbieders transparant zijn in hun aanbod, dus duidelijk zijn in hetgeen de consument krijgt voor de prijs die hij betaalt, ziet zij daar juist een verrijking in van het aanbod en de keuze voor de consument.

Geen cookies? Dan geen gratis content!

Als voorbeeld haalt zij aan de problematiek rond cookies. Zolang de industrie open en transparant is wat zij met cookies doet en de gebruiker een duidelijke keuze aanbiedt die ook nog eens gerespecteerd wordt, ziet zij geen problemen. De keuze is dan bijvoorbeeld het accepteren van cookies om gratis content of diensten te kunnen consumeren. Wel of geen reclame ontvangen is dan een keuze die samenhangt met de mate van contentconsumptie.

Kroes zegt bezig te zijn met een initiatief dat de consument de keuzevrijheid geeft om internetdiensten af te nemen waarbij de keuze van snelheid en beperkingen bewust kunnen worden genomen tegen een andere prijs dan die voor volledige beschikbaarheid van snelheid en diensten. “Een dergelijke keuze moet ook meer innovatie en investeringen bij de internet service providers stimuleren", schrijft ze in Liberation.

Wel moeten consumenten beseffen dat elke keuze gevolgen heeft. “Door te kiezen voor het blokkeren van advertenties of het weren van cookies kunnen we geen toegang hebben tot gratis content." Ook voor bedrijven geldt een gedachtenverschuiving. “Bedrijven moeten erkennen dat verschillende consumenten verschillende voorkeuren hebben en zo hun diensten dan ook ontwerpen en aanbieden."

Strijders voor internetvrijheid woedend

De uitlatingen van Kroes zijn met woede en verontwaardiging ontvangen door internetvrijheidstrijders, zoals het Franse La Quadrature du Net. “Kroes geeft netneutraliteit op en buigt voor de druk van de telco's", briest La Quadrature, het Franse Bits of Freedom. Volgens de organisatie worden “fundamentele vrijheden, innovatie en concurrentie" bedreigd door de Europese telecomproviders, verenigd in BEREC. De “pseudo-liberale koers" van de Europese Commissie verbergt volgens La Quadrature alleen maar dat wordt toegegeven aan de druk van die mobiele internetproviders.

“Met zo'n schaamteloze verdediging van de operators geeft Neelie Kroes de verdediging van het algemeen belang en de burgers op. Netneutraliteit is geen zaak van de markt, maar vooral een zaak van fundamentele vrijheden", reageert Benjamin Sonntag, medeoprichter van La Quadrature du Net.

Europarlement oneens met Kroes

Kroes ligt ook onder vuur van een deel van het Europarlement, dat juist voor de jaarwisseling nog aandrong op netneutraliteit. Het Europese Parlement heeft een resolutie aangenomen waarin de Europese Commissie wordt opgeroepen om met regelgeving te komen omtrent netneutraliteit. Het parlement vindt dat "ongecensureerde toegang tot het open internet, mobiele telefoons en ICT's een invloed heeft gehad op de mensenrechten en fundamentele vrijheden".

De reactie van het Europarlement komt nadat Kroes al eerder aangaf niet zo veel te voelen voor netneutraliteit en meer wilde overlaten aan de markt. Opvallend is dat zelfs na internetconsultatierondes en het BEREC-rapport Kroes alleen maar harder wordt in haar standpunt.

In Nederland geldt netneutraliteit als wettelijke norm. Daar is niet iedereen gelukkig mee. Zo zette toezichthouder OPTA deze zomer vraagtekens bij de voordelen ervan voor de Nederlandse consument. "Is de consument er werkelijk bij gebaat? Dat is niet bewezen." Daarnaast, zegt OPTA, is het voor providers nu veel moeilijker om een gevarieerd aanbod in kwaliteit en prijs aan consumenten voor te leggen.

Update 15.39: De Europese fractie van GroenLinks heeft vragen gesteld aan de Europese Commissie over de uitlatingen van Kroes. Europarlementariër Judith Sargentini wil onder meer weten aan wat voor plan Kroes werkt, of zij daarin rekening houdt met de resoluties over netneutraliteit die in het Europees Parlement zijn aangenomen en of haar voorstel niet ingaat tegen de wettelijke netneutraliteit die in Nederland geldt.