In wat de New York Times een "botte snauw" noemt, haalde Kroes indirect flink uit naar Microsoft.

In een speech voor het OpenForum in Brussel, gaf Kroes aan veel te voelen voor open standaarden: "Ik weet wat slimme bedrijfskeuzes zijn als ik ze zie, en een keuze voor open standaarden is zo'n slimme bedrijfskeuze," aldus de mededingingscommissaris.

Afwijzing

"Geen enkele burger of bedrijf zou moeten worden gedwongen of aangemoedigd om een gesloten technologie te moeten kiezen, ten koste van een open variant," stelt Kroes in wat algemeen wordt opgevat als een uithaal naar Microsoft.

Kroes heeft de afgelopen jaren een bitter gevecht geleverd met Microsoft. De eurocommissaris vindt dat het bedrijf teveel misbruik maakt van zijn machtspositie, door te weinig inzicht te geven in zijn software en te weinig samen te werken met andere bedrijven. De New York Times noemt deze afwijzing van Microsoft een ongebruikelijke botte snauw' richting het bedrijf uit Redmond.

Kroes deed haar aanbeveling overigens zonder de naam van Microsoft expliciet te noemen. Ze verwees wel naar het bedrijf door de dubbele boete te noemen die ze opgelegde in 'een mededingingszaak'.

Democratische principes

Ze verwees in positieve termen naar de Nederlandse overheid, die probeert om ook open standaarden toe te passen. Ook München kon rekenen op een compliment, omdat de stad al eerder was overgestapt.

Ze gaf aan dat ook de Europese organisaties actief open standaarden moeten toepassen: "De Europese Commissie moet niet alle hoop op één leverancier vestigen, het moet gesloten standaarden niet accepteren, en het moet voorkomen dat het wordt opgesloten binnen de kaders van één technologie."

Voor Kroes horen open standaarden bij een democratie. Het pleiten voor open standaarden spreekt haar aan, zegt ze, omdat het "ondersteund wordt door democratische principes en solide economische beslissingen".