De meeste data in Big Data is geen persoonlijke informatie en daarom zouden we wat minder huiverig moeten zijn in het gebruik van die data. Dat zegt Eurocommissaris Neelie Kroes. “Privacy is essentieel, maar mag geen excuus zijn om niets met Big Data te doen.” Kroes wijst erop dat er genoeg juridische grenzen zijn in het gebruik van persoonlijke data en dat veel data juist in anonieme vorm veel mogelijkheden geven.

Zrogen over gemis aan data in de zorg

“Neem de gezondheidszorg. Zorgen over het gebruik van die data zijn legitiem, maar feit is dat Big Data, voldoende geanonimiseerd, kan zorgen voor een betere gezondheidszorg en levens kan redden. Dus niet daarop inspringen zou ook zorgwekkend zijn.”

Kroes pleit voor meer samenwerking tussen overheden en bedrijven. “We hebben geen coherent ecosysteem. Het is gefragmenteerd tussen sectoren, talen en nationale grenzen. In elk EU-land staan eigen wetten en eigen beleidsculturen in de weg van wat we kunnen doen met data. De resultaten van onderzoek op zowel universitair als privaat gebied moeten met elkaar worden gedeeld.”

Binnenkort te weinig arbeidskrachten

Kroes wijst verder op het gevaar van het tekort aan arbeidskrachten. “We zijn niet voorbereid op een toenemende vraag aan werkkrachten. Binnenkort hebben we een gigantisch tekort aan vaardigheden in data-gerelateerde banen. Het is tijd voor communicatie tussen de opleidingen en bedrijven.”