Kroes deed haar uitspraken op het Nordic Broadband Forum in Kopenhagen. Volgens de Europese commissaris voor de Digitale Agenda is het oneerlijk om te verwachten dat de telecombedrijven de kosten om breedband overal uit te rollen zelf wel ophoesten. De bewindsvrouw verwacht overigens wel dat de aanbieders zelf investeren in nieuwe en efficiëntere netwerken.

Profiteren

Volgens Kroes is het belangrijk om daarbij in het achterhoofd te houden dat breedband voor iedereen voordelen biedt. De telecombedrijven zouden niet als enige van subsidies profiteren.

De Europese Commissie heeft twee breedbanddoelen gesteld: Iedereen moet in 2013 breedband kunnen krijgen en in 2020 moet iedereen een verbinding van minimaal 30 Mbps aan kunnen vragen. Kroes noemde in Kopenhagen vier manieren waarop dat doel bereikt kan worden.

Basisbehoefte

De eerste manier is om een volledig door de overheid gefinancierd systeem te lanceren. Dat zou mensen die in dunbevolkte moeten verzekeren van een breedbandverbinding. Commerciële bedrijven leveren daar nu vaak niet omdat het aanleggen van een netwerk in zo’n gebied geen winst oplevert. Voor Kroes is dat onaanvaardbaar omdat breedband volgens haar een basisbehoefte is.

Fonds

Als tweede optie noemt Kroes een telecomfonds waarbij rekening wordt gehouden met de financiële kracht van een telecombedrijf. Bedrijven die meer te besteden hebben zouden dan minder uit dat fonds krijgen. Dit moet ook de verschillen tussen rijkere en armere landen overbruggen.

Norm

De EU zou volgens Kroes ook kunnen kiezen voor een vaste norm voor minimale snelheid. Telecomaanbieders zouden dan overal breedband moeten leveren met een per land vastgestelde minimumsnelheid. Die snelheid zou dan van tijd tot tijd aangepast moeten worden aan wat gangbaar is. De financiering gebeurt in dit geval met een landelijk fonds.

Richtlijn

Ook Kroes’ laatste idee draait om een norm. In dit idee oppert zij dat er regelgeving toegevoegd kan worden aan de EU richtlijn voor universele dienstverlening. Dat zou het voor overheden mogelijk maken om particuliere ondernemeningen te laten voldoen aan minimale normen. Concreet betekent dit wederom dat een provider een bepaalde minimale snelheid moet leveren alleen nu wordt deze door de EU bepaald.

Levensbelang

Volgens Kroes is het uitrollen van breedbandnetwerken die iedere Europeaan kan gebruiken van levensbelang. Het zou de digitale kloof binnen Europa en binnen landen dichten. Bovendien zijn er tal van andere voordelen aan verbonden volgens Kroes. Zo zou het e-learning en e-health bevorderen.

Ommezwaai

Neelie Kroes was als Europees Commissaris van Concurrentie nog geen voorstander van subsidie op breedband. Onder haar bewind werden de regels over breedbandsubsidie aangescherpt en werd het gemeenten zelfs verboden om subsidie te geven. Ook zou ze persoonlijk hebben gelobbyd om het openbreken van de kabelmarkt te voorkomen.

Maar sinds vorig jaar een stimuleringsbeleid na de economische crisis is ingevoerd, is staatssteun voor lokale breedbandprojecten makkelijker geworden. Dat beleid blijkt succesvol. Afgelopen februari werd een recordaantal Europese glasvezelsubsidies goedgekeurd.