De Europese Commissie wil het auteursrecht in de Europese Unie flink aanpassen. De huidige wetten zijn volgens de Commissie namelijk veel te gefragmenteerd en bovendien slecht aangepast aan de ‘essentie van de kunsten’, die volgens Kroes geen grenzen kennen. Het huidige systeem benadeelt de creatieve sector in de Europese Unie.

Geen handhaving door Brein, Buma

Door een flinke update van het auteursrecht moet het aanbod van digitaal materiaal gegarandeerd blijven. Tegelijkertijd moet dit geen afbreuk doen aan burgerrechten. Die moeten door de nieuwe auteursrechtenwet zelfs beter beschermd worden. Kroes wil de wet namelijk handhaven met minder tussenkomst van derde partijen. Dit betreft bijvoorbeeld uitgevers en belangenbehartigers als Brein en Buma/Stemra.

Die derde partijen zouden volgens Kroes vaak optreden op een harde en onrechtvaardige wijze. De nieuwe regelgeving moet volgens de Eurocommissaris dan ook minder aan de belangen van bedrijven voldoen en meer kijken naar de belangen van individuele artiesten. Tegelijkertijd moet de nieuwe wet wel rechtvaardig blijven.

'Internet vermoordt andere media niet'

Eurocommissaris Kroes stelt dat het huidige auteursrechtensysteem zorgt dat tussenpersonen zoals uitgevers een prominentere rol krijgen dan de artiesten zelf. “Het irriteert mensen dat zij geen toegang hebben tot dat wat artiesten willen aanbieden. Daardoor ontstaat een vacuüm dat gevuld wordt met illegale content. Dat ontneemt de artiesten hun eerlijk verdiende beloning weer”. Dit zei ze op een conferentie in het Franse Avignon.

Kroes benadrukte in haar toespraak dat internet andere media niet vermoordt, maar juist versterkt. “Zoals de bioscoop het theater niet vermoordde of televisie de radio, zo vermoordt het internet ook geen andere media. In tegendeel. Kijk naar de statistieken: mensen die meer tijd op het internet doorbrengen, lezen vaak meer en gaan vaker naar concerten of de bioscoop dan de rest van de bevolking.” Kroes stelt daarom dat het aanbod van digitale media beschermd moet worden door Europese overheid.

Berlijnse Muren

Kroes hoopt dan ook dat landen en mediabedrijven hun eigenbelang overboord zetten om tot een nieuwe benadering van copyright te komen. “We willen één Europa van culturen en daarom moeten we dit debat op een Europees niveau voeren”, zegt ze.

“In plaats van een systeem gebaseerd op een reeks Berlijnse Muren wil ik een systeem dat gebaseerd is op gezond verstand”. Daarvoor moet het lokale auteursrecht wel overal gelijk getrokken worden. Kroes verwacht dat niet makkelijk wordt maar belooft niet te stoppen met het onderzoeken van nieuwe ideeën zolang het huidige systeem niet werkt.

Update 15:40: Neelie Kroes laat Webwereld via haar woordvoerder weten dat zij met 'derde partijen' (intermediairs) wat betreft auteursrechten doelde op de organisaties die royalties innen, zoals Buma/Stemra en SENA. De macht van die instanties moet beperkt worden. De Eurocommissaris heeft belangenbehartigers als Stichting Brein niet in het vizier.

Tussentijds heeft Brein gesteld dat Kroes in feite achter de plannen van die belangenbehartiger staat. Brein zegt ook tot een moderner auteursrecht te willen komen. De stichting onderschrijft in het uitgegeven persbericht de mening van Kroes dat consumenten toegang moeten hebben tot legaal materiaal.