Er moet maar eens een einde komen aan de historische relatie tussen internettopbeheerder ICANN en Amerika. Dat stelt de Europese Commissie voor in een poging om internetbestuur meer globaal te maken. ICANN, dat huist in Californië, maakt officieel nog altijd onderdeel uit van het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken (Department of Commerce). Hoog tijd voor een ander model, aldus de verantwoordelijke Eurocommissaris Neelie Kroes.

Kroes vindt dat de macht van het Amerikaanse ministerie op dit moment te groot is. Zij pleit voor een meer transparant, verantwoordelijk en inclusief domeinbeheer. Dat zou idealiter een wereldwijde organisatie worden, zonder de huidige dominantie van één nationale staat. "Ook ik vind dat overheden een cruciale rol moet spelen, maar een model van bovenaf is niet de manier. We moeten een gezamenlijk model ontwikkelen", aldus Kroes bij de presentatie van het Europese voorstel.

Verenigde Naties?

Er is eerder kritiek geweest op de organisatie van ICANN. Al in 2005 gingen er stemmen op voor het onderbrengen van het internationale domeinbeheer bij bijvoorbeeld de Verenigde Naties. In al die jaren is er echter nooit iets veranderd. Sinds de onthullingen van NSA-klokkenluider Edward Snowden gaan er vaker geluiden op dat de controle over het internet niet bij één overheid of organisatie moet liggen. Sinds oktober ziet ook de ICANN zelf hier voordelen van in.

Volgens CEO Fadi Chehadé moet er gekeken worden naar een multinationaal model waarbij elke overheid evenveel rechten heeft. In april komen grote organisaties samen voor een topoverleg over de toekomst van het internet.