De Eurocommissaris openbaart dit streven in een toespraak tijdens een bijeenkomst over online tracking in Brussel. Daar sprak zij ook met Amerikaanse overheidsfunctionarissen van de Federal Trade Commission (FTC) over do-not-track technologie.

Samenwerking met de Amerikanen in deze zaak is van essentieel belang, zegt Kroes. Maar, voegt ze daar aan toe, met name de advertentie-industrie speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van een breed geaccepteerde standaard. Brancheorganisaties van online-adverteerders werken al wel aan een systeem voor zelfregulering voor het volgen van websurfers.

Niet alleen cookies

Kroes wil nadrukkelijk geen gebruik maken van de nieuwste technologie in browsers, waarmee al de mogelijkheid wordt geboden om cookies te weigeren. "Het volgen van het surfgedrag van internetters gebeurt namelijk ook op andere manieren, zoals via browser add-ons of browser 'fingerprinting'. Daardoor voldoen veel internetbedrijven nog niet aan de ePrivacy Directive."

Die richtlijn geeft Europese burgers meer controle gegeven over welke data over hun wordt opgeslagen of toegankelijk is via alle mogelijke digitale apparaten. Op dit moment is de ePrivacy Directive nog slechts door vijf landen in de Europese Unie in lokale wetgeving verankerd, sipt Kroes. Zij kondigt aan dat de Europese Commissie alle macht die het heeft zal gebruiken om lidstaten die de implementatie van de regelgeving vertragen, tot spoed te manen.

Industrie is aan zet

Kroes zegt de invoering van do-not-track (DNT) nog niet te willen verplichten, maar het aan de advertentie-industrie over te willen laten. Die moet een standaard ontwikkelen, met name wat betreft de manier waarop aan de gebruiker kenbaar wordt gemaakt dat er gebruik wordt gemaakt van volgtechnologie en hoe daarop actie kan worden ondernomen.

De nog te formuleren standaard moet gebruikers precies laten weten wat bedrijven doen met de verzamelde informatie, zegt Kroes. "Zodat ik kan zeggen: deze bedrijven voldoen aan de wettelijke verplichtingen die zijn opgenomen in de ePrivacy Directive."

Deadline

Dat de oproep tot zelfregulering aan de advertentie-industrie, en andere bedrijven die met trackingtechnologie werken, niet geheel zonder verplichtingen is, is het noemen door Kroes van een deadline. "Ik daag u uit tot een DNT-standaard te komen per juni 2012." Dat zou kunnen betekenen dat Kroes, indien er dan nog geen standaard is, zelf regels gaat opleggen waaraan de industrie zich moet houden.