Een bedrijf dat kunstmatige intelligentie ontwikkelt, demonstreert het succes van een van zijn algoritmes met het omzeilen van een van de meest gebruikte Turingtests: de CAPTCHA. Het trucen van dit controlevenster is niet nieuw, maar dat bouwt meestal op een database met vormen, zodat patronen herkend kunnen worden. Dat leidt tot fouten, waardoor andere beschermingsmechanismes – bijvoorbeeld het blokkeren van een IP na een x-aantal fouten – in werking treden.

Niet als Watson

Vicarious werkt al jaren aan zijn Recursive Cortical Network. Dit netwerk moet kunstmatige intelligentie opleveren met een serie lichtgewicht algoritmes, in plaats van een Big Data-monster als IBM’s Watson. Het neuro-netwerk leert foto’s en video’s op eenzelfde manier herkennen als het menselijk brein. Diverse neurologen en computerwetenschappers werken bij het bedrijf aan deze technologie.

Kortom, de computer leert afbeeldingen herkennen buiten de context die ze is aangeleerd. Als er dus informatie op een foto ontbreekt waardoor een computer deze niet meer herkent als persoon, moet de RCN net als een mens reageren en bijvoorbeeld een deel van een gezicht herkennen en zelf het verband leggen dat er iemand op de foto staat.

Vicarious demonstreert de herkenning op onder meer reCAPTCHA.

Vicarious - Turing Test 1: Captcha from Vicarious Inc on Vimeo.