Een kwantum positiebepalingssysteem is in de maak voor gebruik (in eerste instantie) op onderzeeboten en voertuigen, en later in smartphones.

Het is een duizend maal nauwkeuriger dan bestaande technologie, kan ook onder water functioneren en maakt het reizen in gevaarlijkse gebieden een stuk veiliger. Door de versnelingsmeter is veel rapper uit te lezen in welke richting wordt bewogen op een nog kleinere schaal dan nu met de gangbare gps-technologie. In 2016 gaat het eerste prototype van de zo geheten kwartumversnellingsmeter voor een praktijktest op een onderzeeboot.

Onderzoekers van de UK Defensie Science and Technology Laboratory hebben ontdekt dat het redelijk makkelijk is via bevroren atomen bewegende objecten te volgen tot op de meter nauwkeurig. De nieuwe toepassing is gestoeld op een uitvinding uit 1997, verhaalt New Scientist.

Verstoorde kwantum-atomen volgen door lasers

Wetenschappers ontdekten toen dat je een groep atomen kon afkoelen tot vlak boven het absolute nulpunt nadat je die atomen eerst vastpint in een vacuum met gebruik van lasers. Nu blijkt dat die in de bevroren staat verkerende groep atomen kunnen worden verstoord door beweging.

Door het richten van een extra laser op het vacuum kunnen de atomen daarin worden gevolgd in hun verstoring. In een onderzeeboot wordt die verstoring bijvoorbeeld veroorzaakt door krachten van buiten, zoals de beweging in de zee.

Toepassing zo groot als een schoenendoos

De toepassing wordt in september 2015 eerst getest op het land. Het is zo groot als een flinke schoenendoos, die wordt gevuld met drie atoomsets om elke richting te kunnen peilen. Elke atoomset zal een groep van 1 miljoen rubidiumatomen tellen die tot bij het absolute nulpunt worden gekoeld. De bedoeling is dat als het allemaal begrijpelijk werkt, het minimaliseren begint voor toepassing in kleinere hardware.

Update 16.05: De tekst zorgde op bepaalde plekken voor onduidelijkheid, dat is aangepast.