Een overschot aan werk zou ervoor zorgen dat de ondervraagden hun werk niet optimaal kunnen uitvoeren. Van de it-managers zegt 26 procent dat het aan de middelen ontbreekt om alle werk goed op te vangen.

Zes op de tien managers is er zeker van dat hun directe baas het is opgevallen hoe hard ze werken, en wat ze allemaal gerealiseerd hebben. Aan de andere kant geeft één op de vijf it-managers aan niet genoeg sturing te krijgen van zijn leidinggevende.

Persoonlijke ontwikkeling en plezier

Hoewel it-managers dus een hoge werkdruk zeggen te ervaren, lijkt dat geen negatieve invloed op hun persoonlijke ontwikkeling te hebben. Nog geen 20 procent van de respondenten vindt dat er te weinig tijd is om zijn vaardigheden te verbeteren.

De it-managers vinden hun werk niet minder leuk, en zijn evenmin op zoek naar een andere baan. Minder dan 10 procent van het middenkader kijkt uit naar een nieuwe werkplek.

Het onderzoek onder 116 IT-managers maakte deel uit van een enquête onder 1005 managers binnen verschillende beroepsgroepen.