Vooral senioren zonder partner hebben nieuwe mensen leren kennen door internet, zo staat in het woensdag gepubliceerde rapport 'Senioren en internet' van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Ter vergelijk: van de 13-18-jarigen heeft de helft nieuwe vrienden gemaakt via internet en van hen heeft ruim driekwart een of meerdere internetvrienden ook in het echt ontmoet.

Met name jonge senioren, van 50 tot 64 jaar, lopen volgens het SCP met hun internetgebruik niet langer achter ten opzichte van jongere leeftijdsgroepen. Van deze groep heeft bijna tachtig procent internet. 'De 75-plussers bevinden zich nu waar de 65-74-jarigen zich een aantal jaar geleden bevonden; deze laatste groep staat nu waar de 50-64-jarigen een aantal jaar terug stonden', stelt het rapport. Voor het onderzoek is onder meer begin 2007 een enquete gehouden onder

4761 Seniorweb-leden.

Volgens het SCP lost het probleem van de achterstand van ouderen op het gebied van computerbezit en internettoegang 'op den duur dus vanzelf op'. Maar bijna driekwart van de ondervraagden vreest wel dat hun offline leeftijdsgenoten in de problemen zullen komen, omdat steeds meer alledaagse zaken via internet gaan.

Offline

Tweederde vindt dat daar door de rest van de maatschappij te weinig rekening mee wordt gehouden. Het SCP begrijpt dat een kleine minderheid van de senioren nog altijd niet online wil gaan. 'Daarom moet de mogelijkheid blijven bestaan om ook zonder internet volledig te participeren in de samenleving.'

Oudere mannen of ouderen met een hogere opleiding gebruiken internet relatief vaker voor online winkelen, reserveringen en overheidsdiensten, terwijl oudere vrouwen naar verhouding vaker spelletjes spelen of MSN'en. Bijna alle internettende senioren draaien antivirussoftware (94 procent), driekwart heeft een firewal, en zeven procent zegt nog wel eens attachments in mails van onbekenden te openen.

Leeftijd en geslacht spelen volgens het SCP wel steeds minder een rol bij computervaardigheden van ouderen. Vooral het aantal jaren computerbezit is doorslaggevend. Vier op de vijf ondervraagde senioren zegt wel meer computervaardigheden te willen opdoen, het liefst door een cursus of zelfstudie.